Skattenyttan inom lag och ordning

juli 26, 2023

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet, med uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. År 2020 var den totala kostnaden för trygghet och säkerhet 69 miljarder kronor. Resurserna delades upp enligt fölande:

  • 36 miljarder till polisen
  • 9,5 miljarder till brandförsvar
  • 13,5 miljarder till domstolsväsendet
  • 11 miljarder till fängelser och fångvård

Enligt rapporten Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor? ligger andelen otrygga medborgare kvar på en fortsatt hög nivå – 25-30% av befolkningen. Vissa brott har ökar kontinuerligt sedan 1975, däribland gängkriminaliteten och det dödliga våldet med skjutvapen.

20% av företagen upplever konkurrens från kriminella företag

Mer än var femte företag upplever konkurrens från skattefuskande kriminella företag. Enligt Polisen är det allt vanligare att kriminella startar företag för att sedan kunna utnyttja det svenska välfärdssystemet. Företag som styrs av kriminella ger många gånger sken av att de bedriver en legal verksamhet, men utgör i själva verket en fasad för att till exempel importera arbetskraft från ett tredje land, ansöka om att få bidrag utbetalade och lura skattesystemet. Läs mer om brotten mot välfärdssystemen här Brott mot välfärdssystemen – Skattenytta

Minskad skattenytta till följd av kriminalitet

Konkurrensen från kriminella företag har stora negativa samhällsekonomiska effekter. Konkurrensen hotar sysselsättningen genom lägre skatteintäkter när företag bedrivs illegalt och inte betalar in lagstadgad skatt och avgifter. Konkurrensen gör även att seriösa företag får en mindre marknad att röra sig på.

Långsiktigt leder detta till försvårad integration, sämre internationell konkurrenskraft och att moralen i samhället hotas. De som arbetar illegalt saknar i hög grad grundläggande rättigheter, trygghet och pensionsintjänande, något som både påverkar tilliten och trygghetssystemen i samhället. Hårdast drabbas de svaga grupperna på arbetsmarknaden.

Vad kan göras åt problemen?

Några enkla och snabba lösningar finns inte utan det behövs ett större tag för att vända utvecklingen. Rapporten pekar på effektivitetslösningar från ett systemövergripande perspektiv vilka föreslås vara:

  • Se över det svenska regelverket, som på olika sätt försvårar informationsdelning och samverkan mellan myndigheter och därmed gör det lätt för kriminella att hitta luckor i regelverk och kontrollen för att utnyttja trygghetssystemen.
  • Engagera flera delar i samhället för att bryta rekryteringen till de kriminella gängen.
  • Modernisera styrning och ledning av polisen.
  • Gör en översyn av skatte- och bidragssystem, så att det blir mer lönsamt att ta ett legalt arbete och minska därmed drivkrafterna för kriminalitet. Regelverket bör utformas så att det blir ”lätt att göra rätt”.
  • Uppdatera kontrollsystemen som ska förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Läs mer om Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor 2022

Hur avlastar vi polisen – så att de kan fokusera mer på brotten?

Den 23 maj diskuterades frågeställningen under ett seminarium hos Skattenytta. Medverkade gjorde Klas Friberg, strategisk rådgivare och tidigare chef för Säkerhetspolisen, Amir Rostami, docent i kriminologi och särskild utredare mot bidragsbrottslighet, samt Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot för Moderaterna, kriminolog och tidigare polis.

Inledde gjorde Leif Östling, Ordförande Kommissionen för Skattenytta och tidigare GD för bland annat Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Ann-Marie Begler modererade diskussionen.

Se seminariet i efterhand här

Hur avlastar vi Polisen – så att de kan fokusera mer på brotten? 23/5 – Skattenytta

DELA!

Relaterat innehåll

Hur ser skattenyttan ut i svensk skola?

I Sverige läggs var sjunde skattekrona på utbildning. Trots detta ökar andelen underkända elever och Sveriges resultat i internationella PISA-undersökningar. Leder mer pengar till skolan till högre resultat? Den totala kostnaden för utbildning Sverige uppgick 2020 till ca 357 miljarder kronor. Av dessa gick 222 miljarder kronor till för- och grundskola och 54 miljarder till […]

Sveriges ekonomiska läge och skattenytta

Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats fyra, men hade år 2019 fallit ner till elfte plats. Under perioden 1970-2019 var Sverige det enda nordiska land som föll i ranking. Sverige tillsammans med Italien och Grekland är de europeiska länder som fallit mest mellan 1970 […]

Skattenytta i miljö och klimat

Rapporten Skattenytta i medborgarnas prioriterade valfrågor? skriven av Lars Jagrén och Anders Bjurud lyfter ett antal problem med att säkerställa effektiviteten för miljö-och klimatpolitiken. Miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte För 20 år sedan, år 2003, konstaterade Miljöbalkskommittén att miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte. Problemen finns fortfarande kvar och enligt en undersökning […]

Upp till bevis om pengarna, regeringen!

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur. Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”. Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal […]

Vart fjärde fjärrtåg kom för sent i juni

Kommissionen för Skattenytta har på olika sätt belyst problemen med de återkommande fördyringarna av infrastrukturprojekt i Sverige. Budgetarna överskrids i det närmaste regelbundet, och uppföljningen av projekten och förklaringarna till fördyringarna är ofta bristfällig.  En annan del av problemen på infrastruktursidan är det bristande underhållet. I samband med att regeringen veckan före midsommar presenterade sin […]

Ineffektivitet eller dolda skatter?

Är höga kommunala avgiftsökningar ett tecken på ineffektivitet? Eller är det dolda skatter? Varje år tar Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige fram en s.k. Nils Holgersson-rapport som visar kostnadsutvecklingen i alla kommuner för de avgifter som påverkar boendet. Det man analyserar är fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för […]

Är mer pengar till polisen lösningen?

Polisen har sedan 2018 fått ett ökat tillskott på ca 10 miljarder kronor. Trots det ser vi under påskhelgen svårigheter med att upprätthålla lag och ordning i samhället. Frågan är därför om lösningen på polisens problem primärt är pengar?   Det kan tyckas vara en naiv frågeställning och det intuitiva svaret från regeringen verkar vara ett tydligt […]

Du betalar mer i skatt än du tror

För att ett skattesystem ska upplevas som legitimt brukar forskningen peka på fyra villkor som måste vara uppfyllda:  En femte och än mer basal förutsättning är egentligen att för att kunna göra detta, och för att kunna utvärdera vad man egentligen får för sina skattepengar, måste man först veta vad man betalar i skatt. Här […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.