Upp till bevis om pengarna, regeringen!

november 21, 2022

Kommissionen för Skattenytta

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur.

Leif Östling, Ann-Marie Begler, Mats Bergstrand, Bettina Kashefi, Mattias Lundbäck och Lars Jagrén.

Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”.

Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal rapporter och seminarier lyft hur våra gemensamma resurser tyvärr används på ett ineffektivt sätt. Det borde gå att få mer för samma peng, helt enkelt. Om systemen läcker spelar det ingen roll om man tillför mer resurser.

  • Kostnaden för den svenska sjukvården är omkring 400 miljarder per år – högre per capita än i jämförbara länder. I rapporten ”Svensk sjukvårds skattenytta” visade Jörgen Nordenström, professor emeritus i kirurgi vid Karolinska Institutet, att vårdköer och brister exempelvis beror på ineffektivt kompetensutnyttjade. Läkare och sjuksköterskor lägger alldeles för stor del av sin tid på administration. De fastnar i usla administrativa system i stället för att träffa patienter.
  • I en studie om äldreomsorgen konstaterades att potentialen för produktivitetsförbättringar i de flesta kommuner uppgår till 10–40 procent. Det blir totalt en effektiviseringspotential på mellan 25 och 30 miljarder.
  • Det finns inget samband mellan skolors resurser och deras kvalitet, visade en annan studie. Mer pengar ger alltså inte automatisk bättre skola.
  • Mats Svegfors beskrev i ett PM att tjänstemän och politiker inte tillräckligt noggrant granskar hur effektivt olika satsningar fungerar. De offentliga utgifterna uppgår till cirka 2 600 miljarder, så det är anmärkningsvärt hur dåligt uppföljningen fungerar, konstaterade han. Med bättre kontroll räcker samma kronor till mer.

Detta är bara några exempel på att det finns utrymme för att leverera bättre vård, skola om omsorg – om man bara ser till att de pengar stat, regioner och kommuner tar in från oss medborgare och företag används väl.

Det är glädjande att nuvarande regering vill prioritera annorlunda. Åtagandet innebär att regeringen måste börja titta på hur pengarna används.

Det är också bra att man i budgetpropositionen påpekar att utbetalningar bara ska göras till personer som är berättigade till stöd, och att myndigheternas arbete med att minska de felaktiga utbetalningarna från stödsystemen ska stärkas.

Detta slöseri uppgår till hela 18 miljarder per år.

Vi vet att vi kan få mer trygghet för samma mängd skattepengar och ansvarsfulla politiker får gärna fråga oss hur.

DELA!

Relaterat innehåll

Hur ser skattenyttan ut i svensk skola?

I Sverige läggs var sjunde skattekrona på utbildning. Trots detta ökar andelen underkända elever och Sveriges resultat i internationella PISA-undersökningar. Leder mer pengar till skolan till högre resultat? Den totala kostnaden för utbildning Sverige uppgick 2020 till ca 357 miljarder kronor. Av dessa gick 222 miljarder kronor till för- och grundskola och 54 miljarder till […]

Skattenyttan inom lag och ordning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet, med uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. År 2020 var den totala kostnaden för trygghet och säkerhet 69 miljarder kronor. Resurserna delades upp enligt fölande: Enligt rapporten “Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor?” ligger andelen otrygga medborgare kvar på en fortsatt hög nivå – 25-30% av befolkningen. Vissa brott […]

Sveriges ekonomiska läge och skattenytta

Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats fyra, men hade år 2019 fallit ner till elfte plats. Under perioden 1970-2019 var Sverige det enda nordiska land som föll i ranking. Sverige tillsammans med Italien och Grekland är de europeiska länder som fallit mest mellan 1970 […]

Skattenytta i miljö och klimat

Rapporten Skattenytta i medborgarnas prioriterade valfrågor? skriven av Lars Jagrén och Anders Bjurud lyfter ett antal problem med att säkerställa effektiviteten för miljö-och klimatpolitiken. Miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte För 20 år sedan, år 2003, konstaterade Miljöbalkskommittén att miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte. Problemen finns fortfarande kvar och enligt en undersökning […]

Medborgarrevision leder till ökad demokrati 

Tanken på medborgarrevision enligt Mats Svegfors är att kommunerna ska redovisa för sina medborgare vad de fått för pengarna. Medborgarna ska ha möjlighet att själva utvärdera hur väl skola, vård och omsorg utförts. På så sätt ökar kännedomen om hur skattepengarna använts under mandatperioden och väljarna kan göra mer informerade val och därmed stärks demokratin. […]

Vart fjärde fjärrtåg kom för sent i juni

Kommissionen för Skattenytta har på olika sätt belyst problemen med de återkommande fördyringarna av infrastrukturprojekt i Sverige. Budgetarna överskrids i det närmaste regelbundet, och uppföljningen av projekten och förklaringarna till fördyringarna är ofta bristfällig.  En annan del av problemen på infrastruktursidan är det bristande underhållet. I samband med att regeringen veckan före midsommar presenterade sin […]

Ineffektivitet eller dolda skatter?

Är höga kommunala avgiftsökningar ett tecken på ineffektivitet? Eller är det dolda skatter? Varje år tar Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige fram en s.k. Nils Holgersson-rapport som visar kostnadsutvecklingen i alla kommuner för de avgifter som påverkar boendet. Det man analyserar är fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för […]

OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det gäller allt ifrån att skapa gemensamma system och standarder, till att ta bort föråldrade regelverk vad gäller informationsdelning liksom att utnyttja nya tekniska möjligheter i undervisning, vård och administration. En nödvändig del i […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.