Skattenyttas årsbokslut 2022

Lars Jagrén

26 januari 2023

SAMMANFATTNING

Vad är skattenytta?

Den bristande effektiviteten och skattenyttan visas också tydligt av att kopplingen är svag eller obefintlig mellan resurser till en viss verksamhet och dess resultat – oberoende av på vilken nivå vi mäter detta – kommuner, regioner eller nationellt. Det står också klart att Sverige långsiktigt tappat i välståndsligan och därmed gått miste om skatteintäkter och välstånd. 

YouTube video

Analysen pekar på tre avgörande frågor för framtiden: 

  • Hur säkerställer vi att vi får mesta möjliga nytta av dagens resurser? Kortsiktigt står Sverige inför stora utmaningar. Till de allra tydligaste hör givetvis omställningen till en helt ny säkerhetspolitisk situation i Europa, men även den nödvändiga klimatomställningen kräver genomgripande förändringar i stora delar av samhället. Till detta kommer en demografisk utmaning i takt med att befolkningen åldras. Antalet personer i yrkesverksam ålder utvecklas svagt samtidigt som stora grupper står helt utanför arbetsmarknaden trots att så gott som alla sektorer vittnar om brist på arbetskraft. Trycket på den offentliga välfärden kommer att öka kraftigt. Dessa utmaningar kan inte lösas med högre skatter eller mer pengar till välfärden. Vi måste få maximal nytta för varje skattekrona. 
  • Långsiktigt är internationell konkurrenskraft grundförutsättningen för fortsatt välfärd och välstånd. Det är genom en hållbar tillväxt som nya resurser skapas för att klara framtidens behov. Regelverk och skatter måste uppmuntra företagande, entreprenörskap och innovationer. Trycket på ökade offentliga utgifter och på högre skatter riskerar att bli stort. Högre skatter innebär samtidigt en stor risk för svagare konkurrenskraft, för mindre incitament till företagande, jobb och utbildning samt en större svart sektor. Skatter skapar dessutom ofta snedvridningar mellan varor och tjänster som är beskattade på olika sätt. Ett annat problem är att skatter på arbete och inkomster kan ge tröskeleffekter för människor som rör sig från utanförskap till arbete. Långsiktigt måste vi ha skatter och regelverk för den offentliga sektorn som stödjer konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 

”Utan ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv utarmas basen för skatteintäkter och de gemensamma resurserna” 

  • För att kunna utvärdera skattenyttan är det viktigt att man som medborgare faktiskt både vet vad man betalar i skatt och att man kan bedöma vad man får för pengarna. Denna kunskap och möjlighet till utvärdering saknas i hög grad idag. En ökad transparens, revision och uppföljning är nödvändigt. 

Kommissionens rapporter och övriga verksamhet under året visar att grundproblemet INTE är brist på resurser utan HUR resurserna används. Det finns inget tydligt samband mellan resurser och resultat i offentliga finansierade verksamheter. Dålig effektivitet, bristande uppföljning och kontroll samt svag styrning är enligt kommissionens bedömning de verkliga grundproblemen vad gäller den offentligt finansierade verksamheten i Sverige. En naturlig utgångspunkt för all verksamhet borde rimligen vara – hur leverera bättre resultat till samma eller lägre kostnad.  

”Grundproblemet är INTE brist på resurser  
utan HUR resurserna används” 

Kommissionens arbete visar också att kostnaden i form av förlorad tillväxt och därmed färre gemensamma resurser varit hög. Att kontinuerligt utvärdera regelverket i takt med att omvärlden förändras och alltid ha som utgångspunkt att säkerställa Sveriges internationella konkurrenskraft.  Våra system måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att vara konkurrenskraftiga på en föränderlig global marknad. 

En andra slutsats är att medborgarnas möjlighet att granska effektiviteten i de offentliga verksamheterna måste stärkas i syfte att ge dem en rimlig chans till ansvarsutkrävande på politisk nivå. 

Debatten om skattenytta och ineffektivitet saknas dock fortfarande i hög grad. Det vanliga politiska svaret på ett problem är ”mer resurser” snarare än att fråga om de befintliga resurserna kan användas bättre. Alltför få tar fasta på att en bortslösad skattekrona egentligen är en stöld från skattebetalarna.  

Det finns ingenting som är så dyrt som att bedriva verksamhet som inte når sitt mål.  

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

FÖRFATTARE

Lars Jagrén

Senioranalytiker och ledamot av Kommissionen för Skattenytta. Han har lång erfarenhet som chefekonom bland annat från Företagarna och Unionen. 

DELA!

Relaterat innehåll

Vad får skattebetalarna i årets höstbudget?

Inflation, räntor och en svag krona pressar svenska hushåll att vända på varenda krona. Avspeglas detta även i regeringens arbete? Är man varsam med våra gemensamma resurser? Används skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt? Panelsamtalet syftar till att granska budgetpropositionen för 2024 i ljuset av dessa frågor. Panelen kommer bland annat att belysa budgetens inriktning och vägen […]

Kommunikatörer målar över rosten på samhällskroppen

Expansionen av kommunikatörer i vår offentliga förvaltning har fått många att förvånat höja på ögonbrynen. På tio år har antalet kommunikatörer i våra myndigheter ökat med 1 000 personer från drygt 2 500 till drygt 3 500. Det är en ökning med 40 procent. I praktiken är ökningen sannolikt ännu större då många i dag […]

Vad borde vi få för pengarna? – Årsrapport 2023

Mer skattenytta – Vad borde vi få för pengarna? Den här rapporten sammanfattar Kommissionen för skattenyttas arbete under 2023. Vad finns det för effektiviseringspotential i kommunal skola och äldreomsorg?Vad vet kommunpolitikerna om effektiviteten i sin kommun?Hur stora är problemen med snabbt växande administration? Vårt välstånd och välfärd byggdes av företagande, utrikeshandel och internationellöppenhet. Men det […]

”Vi måste börja säga nej till dåliga chefer”

Inom både privat och offentlig sektor vimlar det av låtsaschefer och odugliga arbetsledare som får misslyckas uppåt. Arbetsgivarnas oförmåga att agera hotar hela Sveriges tillväxt. Näringslivet och fack måste kroka arm för att hitta en lösning, skriver näringslivsprofilen Leif Östling och fd Metallordförande Göran Johnsson.  Vi har en anställningsparadox i det svenska samhället. Allt färre […]

Mer skattenytta – Almedalen 2023

Vad borde vi få för pengarna? Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att presentera resultat av det gångna årets arbete. Efter Leifs inledning, kommer Mattias Lundbäck att presentera de viktigaste lärdomarna av Kommissionen för Skattenyttas arbete så här långt.  Medverkar gör Karin Johansson, vice VD för Svenskt Näringsliv, Adam Reuterskiöld (M), riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelsens ordförande […]

Är det dags att införa ett nationellt sjukvårdssystem även i Sverige? 8/6

Sedan Finland helt nyligen genomfört en vårdreform är Sverige det enda nordiska landet som inte har ett nationellt sjukvårdssystem. Viktigaste motiven för en starkare statlig styrning i de nordiska länderna har varit att skapa en mer jämlik vård, nyttja hela landets sjukvårdsresurser genom att minska antalet organisatoriska sjukvårdsregioner och öka patienternas möjlighet att söka vård […]

Hur avlastar vi Polisen – så att de kan fokusera mer på brotten?

Polismyndighetens mål om att ha 10 000 fler polisanställda år 2024 kommer endast att uppnås genom att rekrytera fler civila än tänkt. Men civilt anställda inom Polisen får inte utföra samma arbetsuppgifter som utbildade poliser. Det ställer till problem. I dag ansvarar Polisen för vitt skilda uppgifter. Bland annat att förebygga brott, upprätthålla den allmänna ordningen samt bedriva spaning […]

KOMMUNERNA SOM LEVERERAR MEST ÄLDREOMSORG FÖR PENGARNA

Linköping, Järfälla, Säter, Hylte, Vara, Torsby och Storuman är kommunerna som enligt Kommissionen för Skattenyttas rapport “Kvalitet till varje pris” får ut mest äldreomsorg för pengarna inom sin kommunkategori. Det betyder att de är mest framgångsrika på att leverera stöd i eget boende, stöd i särskilt boende och korttidsboende till sina invånare, sett till kostnaden […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.
})