Skattenyttas årsbokslut 2022

Lars Jagrén

26 januari 2023

SAMMANFATTNING

Vad är skattenytta?

Den bristande effektiviteten och skattenyttan visas också tydligt av att kopplingen är svag eller obefintlig mellan resurser till en viss verksamhet och dess resultat – oberoende av på vilken nivå vi mäter detta – kommuner, regioner eller nationellt. Det står också klart att Sverige långsiktigt tappat i välståndsligan och därmed gått miste om skatteintäkter och välstånd. 

YouTube video

Analysen pekar på tre avgörande frågor för framtiden: 

  • Hur säkerställer vi att vi får mesta möjliga nytta av dagens resurser? Kortsiktigt står Sverige inför stora utmaningar. Till de allra tydligaste hör givetvis omställningen till en helt ny säkerhetspolitisk situation i Europa, men även den nödvändiga klimatomställningen kräver genomgripande förändringar i stora delar av samhället. Till detta kommer en demografisk utmaning i takt med att befolkningen åldras. Antalet personer i yrkesverksam ålder utvecklas svagt samtidigt som stora grupper står helt utanför arbetsmarknaden trots att så gott som alla sektorer vittnar om brist på arbetskraft. Trycket på den offentliga välfärden kommer att öka kraftigt. Dessa utmaningar kan inte lösas med högre skatter eller mer pengar till välfärden. Vi måste få maximal nytta för varje skattekrona. 
  • Långsiktigt är internationell konkurrenskraft grundförutsättningen för fortsatt välfärd och välstånd. Det är genom en hållbar tillväxt som nya resurser skapas för att klara framtidens behov. Regelverk och skatter måste uppmuntra företagande, entreprenörskap och innovationer. Trycket på ökade offentliga utgifter och på högre skatter riskerar att bli stort. Högre skatter innebär samtidigt en stor risk för svagare konkurrenskraft, för mindre incitament till företagande, jobb och utbildning samt en större svart sektor. Skatter skapar dessutom ofta snedvridningar mellan varor och tjänster som är beskattade på olika sätt. Ett annat problem är att skatter på arbete och inkomster kan ge tröskeleffekter för människor som rör sig från utanförskap till arbete. Långsiktigt måste vi ha skatter och regelverk för den offentliga sektorn som stödjer konkurrenskraft och hållbar tillväxt. 

”Utan ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv utarmas basen för skatteintäkter och de gemensamma resurserna” 

  • För att kunna utvärdera skattenyttan är det viktigt att man som medborgare faktiskt både vet vad man betalar i skatt och att man kan bedöma vad man får för pengarna. Denna kunskap och möjlighet till utvärdering saknas i hög grad idag. En ökad transparens, revision och uppföljning är nödvändigt. 

Kommissionens rapporter och övriga verksamhet under året visar att grundproblemet INTE är brist på resurser utan HUR resurserna används. Det finns inget tydligt samband mellan resurser och resultat i offentliga finansierade verksamheter. Dålig effektivitet, bristande uppföljning och kontroll samt svag styrning är enligt kommissionens bedömning de verkliga grundproblemen vad gäller den offentligt finansierade verksamheten i Sverige. En naturlig utgångspunkt för all verksamhet borde rimligen vara – hur leverera bättre resultat till samma eller lägre kostnad.  

”Grundproblemet är INTE brist på resurser  
utan HUR resurserna används” 

Kommissionens arbete visar också att kostnaden i form av förlorad tillväxt och därmed färre gemensamma resurser varit hög. Att kontinuerligt utvärdera regelverket i takt med att omvärlden förändras och alltid ha som utgångspunkt att säkerställa Sveriges internationella konkurrenskraft.  Våra system måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att vara konkurrenskraftiga på en föränderlig global marknad. 

En andra slutsats är att medborgarnas möjlighet att granska effektiviteten i de offentliga verksamheterna måste stärkas i syfte att ge dem en rimlig chans till ansvarsutkrävande på politisk nivå. 

Debatten om skattenytta och ineffektivitet saknas dock fortfarande i hög grad. Det vanliga politiska svaret på ett problem är ”mer resurser” snarare än att fråga om de befintliga resurserna kan användas bättre. Alltför få tar fasta på att en bortslösad skattekrona egentligen är en stöld från skattebetalarna.  

Det finns ingenting som är så dyrt som att bedriva verksamhet som inte når sitt mål.  

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

FÖRFATTARE

Lars Jagrén

Senioranalytiker och ledamot av Kommissionen för Skattenytta. Han har lång erfarenhet som chefekonom bland annat från Företagarna och Unionen. 

DELA!

Relaterat innehåll

Han avslöjar det ofantliga slöseriet i kommunerna

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/han-avslojar-det-ofantliga-sloseriet-i-kommunerna/ ”Vad fan får jag för pengarna?.” Leif Östling har varit vd för lastbilstillverkarna Scania och Volkswagen. Men mest känd är han för sitt uttalande om skatter i Uppdrag granskning år 2017. Därefter startade han Kommissionen för Skattenytta, som försöker hitta potential för effektiviseringar i offentlig verksamhet. Även Östling tror att det går att spara tio […]

Att låna till välfärden?

Är det rimligt att diskutera ökad upplåning för finansiering av offentliga utgifter när effektiviseringspotentialen är stor? Hur vi ska hantera utmaningar när den demografiska situationen gör att vi det inte finns tillräckligt arbetskraft? Samtalet hålls mellan Hanif Bali, Ursula Berge och Lars Jagrén. Leif Östling sammanfattar och kommenterar avslutningsvis det som sagts. Moderator är Varg […]

Jobbannons: Studentmedarbetare/junior analytiker inom offentlig ekonomi och effektivitet

Är du en ambitiös student med ett brinnande intresse för nationalekonomi, statsvetenskap, civilingenjörsvetenskap, utredningssociologi eller statistik? Kommissionen för Skattenytta söker just nu en engagerad studentmedarbetare som vill vara en del av vårt dynamiska team och bidra till vår verksamhet under vårterminen 2024.  Om oss:  Kommissionen för Skattenytta grundades av Leif Östling och söker svaret på […]

Dags för nytänkande i äldreomsorgen – varför och hur?

Brist på både pengar och personal, dessutom med en dramatisk ökning av antalet äldre. Det är den bistra sanningen för svensk äldreomsorg. Men om varken pengar eller personal går att få fram på kort sikt, hur säkrar vi då en god omsorg för våra äldre? Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att diskutera […]

Hur illa fungerar den offentliga upphandlingen och vad kan vi göra åt det? 

Att upphandlingar inom offentlig verksamhet fungerar undermåligt är ingen hemlighet. Ta bara exemplet när Scania hjälpte Region Stockholm att upphandla munskydd under Covid-pandemin – och fick ned priset från 42 kronor till 27 kronor styck. Varför fungerar offentliga upphandlingar så dåligt när det privata näringslivet klarar det galant? Hur mycket kan vi skattebetalare vinna på […]

Centimeterkrav kan tvinga kommun riva äldreboende – regelhysterin kostar miljarder

En regelflod väller över Sverige, och notan skickas till skattebetalarna, visar en ny rapport. I Ekerö var det ett centimeterkrav som tvingade kommunen att bygga två helt nya äldreboenden, enligt Adam Reuterskiöld, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ekerö. ”Jag kallar det funktionell dumhet”, säger han till TN. Att regelkrånglet kostar enorma belopp, råder det inga tvivel […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.