Brist på el och skattenytta

SEMINARIUM

Hur påverkas hushållens ekonomi av den elkris vi befinner oss i? Hur ser skattenyttan ut?

Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden?

Variationen för de svenska elpriserna är enorm. Pågen varnar för att man inte kommer att kunna förse svenska hushåll med frukost, samtidigt som Svenska Kraftnät varslar om rullande bortkopplingar av elabonnenter i vinter.

YouTube video

Sett ur skattenyttaperspektiv ter sig hanteringen av elnät och elförsörjning de senaste åren inte som optimal. Vad kostade det egentligen att rusta ner kärnkraften för att sedan behöva rusta upp den igen – nu när Europa drabbats energikris och Sverige av elbrist? Varför tillgodosåg man inte behovet av stabil baskraft? Och i stället för att bygga ut överföringskapaciteten när man hade chansen valde staten till sist, som nödlösning, att dela in landet i fyra elområden – mellan vilka priset i dag kan variera hundrafalt.

Under seminariet restes följande frågor:

  • Hur påverkas hushållens ekonomi av den elkris vi befinner oss i? Hur ser skattenyttan ut?
  • Hotet om avstängd el i vinter – hur ser konsekvenserna ut?
  • Invasionen av Ukraina skapar helt nya spelregler. Hur och vem tar ansvar för Sveriges elförsörjning? Vad blundar vi fortfarande för? Vad kan vi göra på kort och lång sikt?
  • Hur många GWh kommer att behövas för att tillgodose produktion av alla satsningar i norr? Är det möjligt – och i så fall hur?

Seminariets talare och författare var Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han forskar och föreläser om samspelet mellan teknisk förändring och industriell omvandling. Han har tidigare skrivit om bland annat digitaliseringens konsekvenser för näringslivet samt hur generösa bidrag skapar gröna bubblor. Christian disputerade vid Chalmers 2010 där han även blev docent 2014 och fick högskolans pedagogiska pris 2018. Han har även gästforskat vid universitetet i Cambridge och vid ETH i Zürich.

Seminariet kommenteras av Jan Blomgren och Lina Håkansdotter. Jan Blomgren är professor i tillämpad kärnfysik och VD för Institute for Nuclear Business Excellence (INBEx) samt författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”. Lina Håkansdotter är ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel med en bakgrund som civilingenjör från KTH. Hon har lång erfarenhet från policyarbete inom energi och klimat från industri och energi, bland annat från Skogsindustrierna, Uniper och Svensk Näringsliv.

Seminariet modererades av Leif Östling.

Varför är energikrisen en viktig fråga för kommissionen?

Utan en expansion av kärnkraften i Sverige på lång sikt framstår elektrifieringen av svensk industri som omöjlig. Den regering som tillträder efter valet behöver hantera frågor gällande såväl kärnkraften som den långsiktiga elförsörjningen och projekten i norra Sverige. Se Leif Östling och Christian Sandström i ett samtal med Hugo Selling om energikrisen.

YouTube video

Tid och datum

kl
13:00
-
14:30

MEDVERKANDE

Leif Östling, Ordförande, Kommissionen för Skattenytta

Christian Sandström, Biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Lina Håkansdotter, Ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel

Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

Kontakt

DELA!

Relaterat innehåll

Myten om skolkostnader – utjämning som inte jämnar ut

Detta seminarium kommer att slå hål på myten om att kostnadsvariationen i skolan endast beror på socioekonomiska skillnader eller geografi. För när hänsyn tagits till de möjliga förklaringarna återstår trots detta en stor oförklarad variation. Att skolkostnaderna varierar beroende på geografiska och demografiska faktorer är inget nytt. Inte heller att kostnaden varierar mellan olika kommungrupper. Inom […]

EU och skattenytta

Sverige är ordförande i EU i vår. Det är ett utmärkt tillfälle att öka kontrollen av budgeten. Hur kan EU:s stora budget användas mer effektivt? Kan vi skattebetalare vara säkra på att den gigantiska återhämtningsfonden hamnar rätt? Går det att stoppa missbruk och fusk? Vad får vi egentligen för pengarna? Leif Östling önskar att EU tittar närmare […]

Årsbokslut 26/1

Vilken nytta gör våra skattemedel? Vad får vi för pengarna? Kommissionen för skattenytta har under år 2022 studerat detta. Slutsatsen är att effektiviseringspotentialen är stor och det går att få ut mer nytta för varje skattekrona. Seminariet Bokslut 2022 diskuterar hur våra gemensamma resurser används och vad som behöver göras för att förbättra leveransen till […]

Skattenytta i miljösatsningar

Gröna bubblor Miljarder läggs på gröna projekt som inte gör nytta. Staten har gjort stora investeringar i etanolbilar, etanolproduktion från cellulosa eller biogas från grenar och kvistar. Cirka tio miljarder har lagts på projekt som varken lett till ekonomisk eller miljömässig utveckling.  I en färsk rapport skriver forskaren Christian Sandström om dessa så kallade ”gröna bubblor” – och […]

Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

Skattenytta i sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos? Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de har god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att deras allmäntillstånd är gott. […]

Brott mot välfärdssystemen – digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen som beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen, presenterade under ett seminarium tidigare under året den omfattande problematiken och publicerade i samband med detta en promemoria med fokus på arbetstillstånd och personlig assistans.  Detta seminarium belyste digitaliseringens […]

Framtidens sjukvård och omsorg

Ett internationellt perspektiv Den svenska sjukvården definieras idag av hög kvalitet, men också bristande tillgänglighet och lågt förtroende bland köande patienter. På längre sikt väntas utmaningar i form av exempelvis en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vård. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras. Seminariets talare var Mattias […]

Revision av kommunsektorn

Skattenytta med medborgarrevision De offentliga utgifterna uppgick till närmare 2600 miljarder år 2021. Det motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Kommunsektorns del var drygt 1100 miljarder. Samtidigt görs ingen effektivitetsrevision av kommunsektorn – fokus riktas mot resursinsatser i stället för resultatredovisning.  Eftersom medborgarna finansierar de offentliga verksamheterna bör de ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader och resultat. Vi bör […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.