Brist på el och skattenytta

SEMINARIUM

Hur påverkas hushållens ekonomi av den elkris vi befinner oss i? Hur ser skattenyttan ut?

Priset på el har skjutit i höjden, speciellt i södra Sverige. Vem bär ansvaret för att det blivit så här? Är det nedlagda kärnkraftverk, Putin eller Tysklands omställning till grön energi som förklarar prisrekorden?

YouTube video

Variationen för de svenska elpriserna är enorm. Pågen varnar för att man inte kommer att kunna förse svenska hushåll med frukost, samtidigt som Svenska Kraftnät varslar om rullande bortkopplingar av elabonnenter i vinter.

Sett ur skattenyttaperspektiv ter sig hanteringen av elnät och elförsörjning de senaste åren inte som optimal. Vad kostade det egentligen att rusta ner kärnkraften för att sedan behöva rusta upp den igen – nu när Europa drabbats energikris och Sverige av elbrist? Varför tillgodosåg man inte behovet av stabil baskraft? Och i stället för att bygga ut överföringskapaciteten när man hade chansen valde staten till sist, som nödlösning, att dela in landet i fyra elområden – mellan vilka priset i dag kan variera hundrafalt.

Under seminariet restes följande frågor:

  • Hur påverkas hushållens ekonomi av den elkris vi befinner oss i? Hur ser skattenyttan ut?
  • Hotet om avstängd el i vinter – hur ser konsekvenserna ut?
  • Invasionen av Ukraina skapar helt nya spelregler. Hur och vem tar ansvar för Sveriges elförsörjning? Vad blundar vi fortfarande för? Vad kan vi göra på kort och lång sikt?
  • Hur många GWh kommer att behövas för att tillgodose produktion av alla satsningar i norr? Är det möjligt – och i så fall hur?

Seminariets talare och författare var Christian Sandström, biträdande professor vid Jönköping International Business School och Ratio. Han forskar och föreläser om samspelet mellan teknisk förändring och industriell omvandling. Han har tidigare skrivit om bland annat digitaliseringens konsekvenser för näringslivet samt hur generösa bidrag skapar gröna bubblor.

Seminariet kommenteras av Jan Blomgren och Lina Håkansdotter. Jan Blomgren är professor i tillämpad kärnfysik och VD för Institute for Nuclear Business Excellence (INBEx) samt författare till boken ”Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning”. Lina Håkansdotter är ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel med en bakgrund som civilingenjör från KTH. Hon har lång erfarenhet från policyarbete inom energi och klimat från industri och energi, bland annat från Skogsindustrierna, Uniper och Svensk Näringsliv.

Seminariet modererades av Leif Östling.

Varför är energikrisen en viktig fråga för kommissionen?

YouTube video

Utan en expansion av kärnkraften i Sverige på lång sikt framstår elektrifieringen av svensk industri som omöjlig. Den regering som tillträder efter valet behöver hantera frågor gällande såväl kärnkraften som den långsiktiga elförsörjningen och projekten i norra Sverige. Se Leif Östling och Christian Sandström i ett samtal med Hugo Selling om energikrisen.

Tid och datum

kl
13:00
-
14:30

MEDVERKANDE

Leif Östling, Ordförande, Kommissionen för Skattenytta

Christian Sandström, Biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Lina Håkansdotter, Ansvarig för samhällskontakter på H2 Green Steel

Jan Blomgren, Professor i tillämpad kärnfysik

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

Kontakt

DELA!

Relaterat innehåll

Seminarium: Almedalen 

Två år in i mandatperioden – vad har regeringen åstadkommit? Leif Östling och Kommissionen för skattenytta bjöd in till seminarium för att ta tempen på bl.a. regeringens sjukvårdspolitik. Halva mandatperioden har gått, men har den svenska sjukvården blivit bättre? Medverkade gjorde Ulrica Schenström, vd på tankesmedjan Fores, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Samtalet […]

Vad fungerar bäst – privat eller offentligt driven välfärd?

Kommissionen för skattenytta bjöd in till rapportsläpp och samtal om vad som fungerar bäst – privat eller offentligt driven välfärd. Medverkade gjorde Monica Renstig, rapportförfattare, Christine Lorne (C), regionråd, Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd samt Åsa Schlyter, verksamhetschef Prima, barn- och vuxenpsykiatri. Samtalet modererades av Bettina Kashefi. 

Är det önskvärt med digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen?

Vi nås nästan dagligen av rapporter om brist på personal inom äldreomsorgen. De närmsta tio åren beräknas den bristen dessutom öka. Ett alternativ till att vända utvecklingen är genom att använda välfärdsteknik i större utsträckning. På så sätt skulle personalen kunna avlastas. Men trots det går utvecklingen av välfärdsteknik långsamt. Är välfärdsteknik lösningen på äldreomsorgens utmaningar? Kan […]

Lärarutbildningen brottas med stora problem – går situationen att lösa?

Kommissionen för Skattenytta bjöd in till rapportsläpp och seminarium om tillståndet i den svenska lärarutbildningen. Det är sedan lång tid väl känt att lärarutbildningen brottas med stora avhopp och bristande attraktivitet. Men trots detta har man från politiskt håll inte gjort tillräckligt. Går situationen att lösa? Och hur påverkas elever av detta? Medverkade gjorde Eva […]

Över 10 år av politiska löften – varför har äldreomsorgen inte blivit bättre?

Kommissionen för Skattenytta bjöd in till rapportsläpp och seminarium om varför den svenska äldreomsorgen aldrig tycks bli bättre – trots alla politiska löften, och med fokus på vad som måste förändras för att underlätta för de chefer och medarbetare som arbetar allra närmast våra äldre.  Medverkade gjorde Anna Thoursie, rapportförfattare, Göran Johnsson (fd. Metallbas samt […]

Seminarium: Digitala hjälpmedel inom hälso- och sjukvården – hur?

Hur stor nytta kan digitala verktyg göra i hälso- och sjukvården? Kommissionen för skattenytta bjöd in till seminarium för att diskutera hur hälso- och sjukvården kan arbeta smartare genom att nyttja digitala verktyg. Vi diskuterade varför goda exempel inte sprids över landet och vad man kan göra åt det. Medverkade gjorde Nasim Farrokhnia, hälso- och […]

Med Sverige genom krisen

Onsdagen 21/2 arrangerade S och M på initiativ av Kommissionen för Skattenytta seminariet “Med Sverige genom krisen”. Klas Eklund och Annika Winsth gav inledningsvis en aktuell bild av svensk ekonomi och satte dagens kris i relation till 1990-talets djupa lågkonjunktur. Därefter utvecklade Daniel Suhonen och Lars Jonung sina respektive bilder av varför – och i […]

Att låna till välfärden?

Är det rimligt att diskutera ökad upplåning för finansiering av offentliga utgifter när effektiviseringspotentialen är stor? Hur vi ska hantera utmaningar när den demografiska situationen gör att vi det inte finns tillräckligt arbetskraft? Samtalet hålls mellan Hanif Bali, Ursula Berge och Lars Jagrén. Leif Östling sammanfattar och kommenterar avslutningsvis det som sagts. Moderator är Varg […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.