Statens ansvar för elpriser och infrastruktur

december 21, 2021

Mattias Lundbäck

Egentligen är principen enkel. Att konkurrensutsätta offentlig verksamhet kan ofta vara ett bra sätt att öka effektiviteten. Nyckelordet är just “konkurrens”. Men om offentliga huvudmän försätter sig i en situation där de gör sig beroende av privata monopol finns risk för att skattebetalarna på sikt förlorar på affären. 

Image by Markus Distelrath from Pixabay

Tyvärr är det inte ovanligt att staten och andra offentliga huvudmän försätter sig själva i en besvärlig situation. Att sälja grundläggande infrastruktur – som elnät och fastigheter – kan på kort sikt framstå som en bra affär. Det kortsiktiga budgetutrymmet blir större och kapital frigörs för andra investeringar. 

Det blir ofta mindre roligt på lång sikt. När den offentliga huvudmannen ska omförhandla kontrakten och i realiteten saknar alternativ. För politikerna som säljer ut framstår det som en bra affär, men för deras efterträdare kan beslutet bli dyrköpt. 

Att tänka igenom vad man säljer och hur är A och O. Tyvärr är det inte ovanligt att politiker som motsätter sig vinster i välfärden med glädje säljer ut offentliga tillgångar som är nödvändiga för att den offentliga verksamheten alls ska kunna fungera. 

Avregleringen av elmarknaden, försäljningen av Posten, hanteringen av Vattenfall, diverse kommunala lease-back-affärer, styrningen av Trafikverket. Listan över områden där resultatet sannolikt blivit bättre om beslutsfattarna tänkt efter före är lång. 

Lägg till detta att politiker som ofta skyller egna tillkortakommanden på en marknad som de själva ansvarar för att styra upp och reglera. Är det bra för svensk ekonomi att elpriset spontant varierar från noll till fyra kronor per kilowattimme? Politikerna skyller på marknaden, men ytterst är det de själva som stiftat de lagar som styr både efterfrågan och utbud på el. 

Frågan är inte om det är bra eller dåligt med konkurrensutsättning och privatisering. Privatisering är ofta bra och att öppna marknader för privata företag kan bidra till att öka konkurrensen. Å andra sidan – bolagiseringar och privatiseringar som inte leder till konkurrens är ofta meningslösa och i värsta fall rent skadliga för den offentliga ekonomin. 

DELA!

Relaterat innehåll

Upp till bevis om pengarna, regeringen!

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur. Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”. Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal […]

OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det gäller allt ifrån att skapa gemensamma system och standarder, till att ta bort föråldrade regelverk vad gäller informationsdelning liksom att utnyttja nya tekniska möjligheter i undervisning, vård och administration. En nödvändig del i […]

Tankefel om effektivisering

Att försöka effektivisera den statliga förvaltningen är ett ”allvarligt tankefel”. Det menar Britta Lejon, förbundsordförande för fackförbundet ST (SvD Debatt 3/4). Hon talar om en ”svältkost” som gör det motiverat med ett stopp för alla kommande effektiviseringsåtgärder på våra myndigheter, det så kallade produktivitetskravet ska slopas. Vi i Kommissionen för skattenytta blir djupt oroade av […]

När politikerna börjar ta tillbaka

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr.  “När dom som skulle […]

Ska kommuner verkligen flytta problemen till andra?

I Dagens Samhälle (14/1) kan vi läsa om att Sigtuna kommun tillsatt flera tjänstemän som ska försöka få människor i behov av försörjningsstöd att flytta till andra kommuner. Samtidigt läser vi att Höganäs kommun genom att starta bolag vill undvika att betala moms.  Som kommunmedborgare måste vi ställa oss frågan – är det acceptabelt att […]

Ebberöds bank i modern tappning

Modenycken att sälja och hyra tillbaka fastigheter är en kommunal och regional variant av Ebberöds klassiska bank. Så skriver tidningen Fokus apropå beräkningar från Kommuninvest och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om hur en omvänd fastighetsspekulation med offentliga medel skapat en fördyring för skattebetalarna. Allt helt i onödan.  Ni minns Ebberöds Bank, ursprungligen ett danskt […]

Regeringens välfärdskommission

Regeringens välfärdskommission presenterade den 16 december sitt slutbetänkande. Det skulle föra för långt att här recensera Kommissionens arbete, men delar av arbetet löper parallellt med Kommissionen för Skattenyttas.  Till exempel redovisar Välfärdskommissionen ett antal förslag som syftar till att öka effektiviteten i användandet av offentliga resurser. Det handlar om:  Samtliga dessa områden är också av intresse […]

Framtiden allt längre bort

Ekonomen Alex Tabarrok skriver på bloggen ”Marginal Revolution” att framtiden blir allt mer avlägsen. Om produktiviteten hade fortsatt att växa lika mycket som mellan 1953 och 1973 skulle vi redan i dag ha det välstånd som vi nu förväntar oss att ha år 2076. Och hade ekonomin forsatt att växa som vi trodde den skulle […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.