Regeringens välfärdskommission

december 17, 2021

Mattias Lundbäck

Regeringens välfärdskommission presenterade den 16 december sitt slutbetänkande. Det skulle föra för långt att här recensera Kommissionens arbete, men delar av arbetet löper parallellt med Kommissionen för Skattenyttas

Till exempel redovisar Välfärdskommissionen ett antal förslag som syftar till att öka effektiviteten i användandet av offentliga resurser. Det handlar om: 

  • Förstärkning av det generella statsbidraget 
  • Analys av konsekvenser vid (kommunal) samverkan 
  • Vidareutveckling av stöd vid jämförelser 
  • Kunskapsstyrning och analyser i hälso- och sjukvården 
  • Sammanställning av administrativ börda och produktivitetshinder 
  • Genomlysning av valfrihetssystemen 
  • Samhällsvinster av förebyggande insatser 

Samtliga dessa områden är också av intresse för Kommissionen för Skattenytta och det är glädjande att våra respektive problemformuleringar tycks sammanfalla. Så sent som för några dagar sedan lyfte kommissionen frågan om förebyggande insatser. Vi har också pekat på möjligheten att använda öppna jämförelser för att utveckla offentlig sektor. 

Mer negativt kan möjligen vara att patentlösningen för att angripa problem – även i Välfärdskommissionen – ofta är tillfälliga projektmedel eller bidrag. Internationella erfarenheter visar snarare att permanenta förändringar av drivkrafter och strukturella förändringar måste till. Det är sällan som tillfälliga riktade statsbidrag leder till permanenta förbättringar. 

Och kanske är det aningen symptomatiskt att det första förslaget på listan är en höjning av det generella statsbidraget – vi tvivlar på att en sådan höjning är det enskilt viktigaste som regeringen kan göra för att förbättra välfärden. Samtidigt saknar vi flera viktiga punkter, här ska kanske bara nämnas den välfärdskritiska offentliga upphandlingen. 

Med det sagt sammanfaller många av punkterna – om än inte den första – med fokusområden för Kommissionen för Skattenytta. Förslagen – i den mån de kan konkretiseras – kommer därför att utgöra värdefull input i vårt arbete. 

DELA!

Relaterat innehåll

Sveriges ekonomiska läge och skattenytta

Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats fyra, men hade år 2019 fallit ner till elfte plats. Under perioden 1970-2019 var Sverige det enda nordiska land som föll i ranking. Sverige tillsammans med Italien och Grekland är de europeiska länder som fallit mest mellan 1970 […]

Skattenytta i miljö och klimat

Rapporten Skattenytta i medborgarnas prioriterade valfrågor? skriven av Lars Jagrén och Anders Bjurud lyfter ett antal problem med att säkerställa effektiviteten för miljö-och klimatpolitiken. Miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte För 20 år sedan, år 2003, konstaterade Miljöbalkskommittén att miljöbalkens regler om miljötillstånd motverkar sitt syfte. Problemen finns fortfarande kvar och enligt en undersökning […]

Medborgarrevision leder till ökad demokrati 

Tanken på medborgarrevision enligt Mats Svegfors är att kommunerna ska redovisa för sina medborgare vad de fått för pengarna. Medborgarna ska ha möjlighet att själva utvärdera hur väl skola, vård och omsorg utförts. På så sätt ökar kännedomen om hur skattepengarna använts under mandatperioden och väljarna kan göra mer informerade val och därmed stärks demokratin. […]

Upp till bevis om pengarna, regeringen!

I regeringens budgetproposition står det att: ”Statens resurser ska användas effektivt”. Det är utmärkt om våra gemensamma resurser hanteras på smartast möjliga sätt. Vi har flera förslag på hur. Det är mycket bra att Ulf Kristerssons nya regering lovar att staten ”tydligare och bättre ska prioritera sina kärnverksamheter”. Kommissionen för Skattenytta har i ett flertal […]

OECDs Digital Government Index är dyster läsning 

Ett av de viktigaste redskapen för att öka effektiviteten i den offentliga sektorn är att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Det gäller allt ifrån att skapa gemensamma system och standarder, till att ta bort föråldrade regelverk vad gäller informationsdelning liksom att utnyttja nya tekniska möjligheter i undervisning, vård och administration. En nödvändig del i […]

Tankefel om effektivisering

Att försöka effektivisera den statliga förvaltningen är ett ”allvarligt tankefel”. Det menar Britta Lejon, förbundsordförande för fackförbundet ST (SvD Debatt 3/4). Hon talar om en ”svältkost” som gör det motiverat med ett stopp för alla kommande effektiviseringsåtgärder på våra myndigheter, det så kallade produktivitetskravet ska slopas. Vi i Kommissionen för skattenytta blir djupt oroade av […]

När politikerna börjar ta tillbaka

Välfärdsforskaren Andreas Bergh skriver i DN (31/1) att en besiktningsman skulle få allt svårare att godkänna nya delar i det svenska välfärdsbygget. Han tar exemplet med regeringens elpriskompensation – en konsekvens av att politiker inte vågar stå för det som de egentligen ville åstadkomma: Att elen, för miljöns skull, ska vara dyr.  “När dom som skulle […]

Ska kommuner verkligen flytta problemen till andra?

I Dagens Samhälle (14/1) kan vi läsa om att Sigtuna kommun tillsatt flera tjänstemän som ska försöka få människor i behov av försörjningsstöd att flytta till andra kommuner. Samtidigt läser vi att Höganäs kommun genom att starta bolag vill undvika att betala moms.  Som kommunmedborgare måste vi ställa oss frågan – är det acceptabelt att […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.