Sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos?

Ann-Marie Begler, Bertil Thorslund

8 december 2022

SAMMANFATTNING

Reformera sjukförsäkringen

Det är dyrt för samhället om många är sjukskrivna. Att förhindra att sjuktalen fortsätter stiga bör vara en prioriterad fråga. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för Försäkringskassan, har skissat på förändringar som kan stoppa utvecklingen.

Allt fler sjukskrivs trots att folkhälsan är god. Det öppnar för att sjukförsäkringen kan reformeras utan att människors hälsa äventyras. Det skriver Bertil Thorslund och Ann-Marie Begler, tidigare analytiker respektive generaldirektör på Försäkringskassan, i rapporten ”Skattenytta i sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos”.

De totala samhällskostnaderna för sjukskrivningar var 609 miljarder kronor 2017. Bara Försäkringskassans kostnader beräknas bli 42 miljarder 2026, vilket är en rejäl ökning från 2010, då kostnaden var 17 miljarder. Myndigheten räknar med en ökning framöver.

En anledning är att lagstiftningen har ändrats. 2016 togs den bortre parantesen bort. 2020 stoppades tillfälligt bedömningarna mot normalt förekommande arbete dag 181-364 i rehabiliteringskedjan, och 2021 beslutades att arbetsförmåga bara ska prövas inom det egna yrket. Ytterligare undantag infördes 2022.

Särskilt har sjukskrivning på grund av psykiatriska diagnoser ökat rejält. Från 15 procent av totalkostnaden 1975 till 25 procent idag. Från 30 procent av sjukfallen 2005 till närmare 60 procent idag. I dag står psykiatriska diagnoser för nästan hälften av produktionsbortfallet på grund av sjukfrånvaro. Ökningen kan bero på överdiagnostisering, att normala reaktioner och beteenden får en diagnosetikett.

Thorslund och Begler pekar i rapporten på förslag som kan leda till sjunkande sjuktal:

  • Återgå till lagstiftningen som den såg ut innan ändringar 2016-2021.
  • Öka arbetsgivarnas ansvar. I dag står arbetsgivaren för de första två veckorna. I t ex Nederländerna är det ansvaret betydligt längre.
  • Arbeta systematiskt med de långa sjukskrivningarna.
  • Utveckla hälso- och sjukvården kring de psykiatriska diagnoserna.
  • Utred varför de psykiatriska diagnoserna ökar.
  • Se till att Försäkringskassan tillämpar lagstiftningen på ett likvärdigt sätt mellan regionerna. Förbättra den rättsliga styrningen.
  • Kompetensutveckla Försäkringskassans handläggare. Det är särskilt svårt att bedöma hur de psykiatriska diagnoserna påverkar arbetsförmågan.
  • Hjälp sjukskrivna att hitta nytt arbete även innan anställningen löpt ut.
  • Tydliggör villkoren för sjukförsäkringen för läkare och patienter.

Seminarium

YouTube video

Intervju

YouTube video

Mer information hittar du här.

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

FÖRFATTARE

Ann-Marie Begler

Tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen. Senioranalytiker och ledamot av Kommissionen för Skattenytta.

Bertil Thorslund

Bertil Thorslund har arbetat länge med statistik, analyser och prognoser på Försäkringskassan och är idag konsult.

DELA!

Relaterat innehåll

Fel se vårdblockaden som en övertidsfråga

Vårdförbundet har räknat ut att deras medlemmar jobbade tre miljoner timmar övertid under förra året. Det låter chockerande med ungefär 8 200 övertidstimmar per dag. Men om övertiden gäller de 63 000 anställda som nu tagits ut i blockad motsvarar det en halvtimme per medarbetare. Fördelar man det på samtliga medlemmar i Vårdförbundet, 114 000 […]

Löftessvek när vårdens budget fortsätter svälla

Mer resurser till välfärds­systemen riskerar att skapa ett monster över vilket vi inte har någon kontroll. Om regeringen på allvar vill göra sjukvården mer effektiv så behöver den ändra strategi, skriver Leif Östling på SvD Debatt (24/1-23). Regeringen har under sina första månader dragit på sig kritik för diverse så kallade vallöftes­brott. Debatten har varit vildvuxen […]

Går det att få mer nytta för skattepengarna inom vården?

Vården är en av medborgarnas viktigaste frågor, men hur prioriteras egentligen användning av resurserna? Lyssna på Kommissionens hälsoekonom Mattias Lundbäck i ett samtal med Kajsa Dovstad, legitimerad läkare och programansvarig för välfärdspolitik Timbro, i podcasten ”Ekonomerna” som ges ut av Timbro.

Skattenytta i medborgarnas prioriterade valfrågor

En lång rad undersökningar visar att grundproblemet för offentligt finansierad verksamhet inte är en brist på resurser, utan i hanteringen av resurserna. Diskussionen om skattenytta och ineffektivitet är i stor utsträckning frånvarande och den vanligaste lösningen är ofta ”mer resurser” snarare än ställa frågan om hur de befintliga resurserna kan användas bättre. Därför bör användandet av våra gemensamma resurser […]

Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor 2022

Bristande effektivitet och skattenytta kostar samhället mångmiljardbelopp både på kortare och längre sikt. Den allvarligaste konsekvensen av detta är att bristerna leder till sämre konkurrenskraft och tillväxt och därmed till lägre skatteintäkter. Hade Sverige inte förlorat i konkurrenskraft under främst 1980- och 1990-talet hade vi med oförändrat skattetryck haft ca 320 mdr kronor mer i […]

Svensk sjukvårds skattenytta

Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I denna rapport granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, från bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet.    Seminarium Den svenska […]

Vad är skattenytta inom svensk sjukvård?

Hälso- och sjukvården utgör en betydande andel av de samlade offentliga utgifterna. I rapporten granskas prestationer, kostnader och effektivitet utifrån internationella jämförelser, bästa praxis och utvärderingar som gjorts av den svenska sjukvården. I rapporten lyfter vi fram ett antal utmaningar som sjukvården behöver hantera för att förbättra kvaliteten och resursutnyttjandet. Den svenska sjukvården är i hög grad specialiserad […]

Bäst och sämst på vård

Att bedöma produktivitet inom somatisk specialist- och sjukhusvård Hälso- och sjukvården bedrivs i huvudsak inom den offentliga sektorn med en hög andel skattefinansiering och låga patientavgifter. Samtidigt utmärks sektorn av så kallade marknadsimperfektioner som ojämn tillgång till information och stor osäkerhet om efterfrågan. Det innebär att traditionella marknadsmekanismer inte ger signaler om bristande produktivitet och […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.