Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

SEMINARIUM

08 dec

Skattenytta i sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos?

Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de har god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att deras allmäntillstånd är gott. Dödligheten före 65 års ålder sjönk. Medellivslängden ökade med 1,7 år i genomsnitt.

YouTube video

Samtidigt präglas den svenska sjukförsäkringen av stora regionala skillnader och betydande variation över tid. I regleringsbrevet för år 2016 gav regeringen i uppdrag till Försäkringskassan att antalet sjukpenningdagar år 2020 i snitt skulle vara 9,0. Det innebar att fram till 2020 skulle antalet sjukpenningdagar minska med drygt 5,5 miljoner. I juni 2021 nåddes till slut ett sjukpenningtal om 9,0. Därefter sker åter en ökning. Kostnaden för sjukpenningen 2022 förväntas uppgå till ca 40 miljarder. År 2026 uppskattas kostnaden till drygt 42 miljarder.

Rapporten har skrivits av Bertil Thorslund tillsammans med Ann-Marie BeglerBertil Thorslund har arbetat länge med statistik, analyser och prognoser på Försäkringskassan och Ann-Marie Begler är tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. De gav en bild av hur sjukfrånvaron sett ut genom åren och beskrev regionala och diagnosmässiga förändringar över tiden. Förändringarna är stora och svåra att förklara med variationer i folkhälsan. På seminariet presenterades också förslag till förbättringar och utveckling. I paneldiskussionen diskuterades frågan om hur vi kan få en sjukförsäkring som är rättvis och stabil över tid.

Seminariets kommentatorer var Therese Svanström, ordförande TCO, Pathric Hägglund, Skatteverket och Andreas Larsson, Försäkringskassan. Bettina Kashefi inledde seminariet och modererade diskussionen.

Therese Svanström är ordförande på TCO. Hon har bred erfarenhet från de fackliga organisationerna Vision och Unionen. Hon har även arbetat i Regeringskansliet, både som politisk sakkunnig i Näringsdepartementet och i Socialdepartementet där hon även var statssekreterare.

Pathric Hägglund är docent i nationalekonomi och har tidigare analyserat och forskat kring sjukförsäkringen på bland annat Inspektionen för socialförsäkringen och Riksrevisionen. Han är idag verksam vid Skatteverket.

Andreas Larsson har en gedigen erfarenhet från Försäkringskassan. Under 18 år har han jobbat med olika delar av verksamheten och är idag chef för programmet ”Förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning”. Programmet arbetar med att leda, samordna och driva det långsiktiga utvecklings- och förnyelsearbetet inom sjukförsäkringen.

Tid och datum

08 dec
kl
15:00
-
16:30

MEDVERKANDE

Bettina Kashefi, Kanslichef, Kommissionen för Skattenytta

Ann-Marie Begler, Senioranalytiker

Bertil Thorslund, Konsult

Pathric Hägglund, Docent i nationalekonom (Skatteverket)

Therese Svanström, Ordförande TCO

Andreas Larsson, Programchef på Försäkringskassan

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

Kontakt

DELA!

Relaterat innehåll

Att låna till välfärden?

Är det rimligt att diskutera ökad upplåning för finansiering av offentliga utgifter när effektiviseringspotentialen är stor? Hur vi ska hantera utmaningar när den demografiska situationen gör att vi det inte finns tillräckligt arbetskraft? Samtalet hålls mellan Hanif Bali, Ursula Berge och Lars Jagrén. Leif Östling sammanfattar och kommenterar avslutningsvis det som sagts. Moderator är Varg […]

Dags för nytänkande i äldreomsorgen – varför och hur?

Brist på både pengar och personal, dessutom med en dramatisk ökning av antalet äldre. Det är den bistra sanningen för svensk äldreomsorg. Men om varken pengar eller personal går att få fram på kort sikt, hur säkrar vi då en god omsorg för våra äldre? Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att diskutera […]

Ledarskap, ledarskap, ledarskap – vägen framåt för svensk sjukvård

Den svenska sjukvården leds på nationell- och regional nivå av regeringen, Socialstyrelsen, SKR och regionstyrelser m.fl. På lokal nivå leds verksamheten från sjukhusledningar, hela vägen ner till klinik- och enhetsnivå. Är det effektivt att bedriva sjukvård med så många lager av ledarskap? Kan ett effektivare ledarskap skapa förutsättningar för ökad kvalitet, effektivitet, och därmed större […]

Vad skulle tjänstemannaansvar inom offentliga sektor leda till?

Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att diskutera tjänstemannens roll och ansvar i offentlig sektor. Offentlig sektor uppgår till ungefär halva BNP och omfattar en mängd olika verksamheter och hanteras av tjänstemän på olika nivåer i stat, kommun och region. Dessa tjänstemän, med olika utbildnings- och kunskapsbakgrunder, har en avgörande roll i hur […]

Gör krångliga regler oss fattiga?

Lagar och regler är nödvändiga för att samhället ska fungera på ett rättssäkert och effektivt sätt. Men när regelverken i stället sätter krokben för verksamheter så förfelas deras syften. Onödig byråkrati, motverkande verksamhetsmål, dåliga IT-system och ineffektiva processer skapar frustrerade medarbetare, försämrad konkurrenskraft och slöseri med skattemedel. I förlängningen skadar det Sveriges ekonomi och hämmar […]

Vad får skattebetalarna i årets höstbudget?

Inflation, räntor och en svag krona pressar svenska hushåll att vända på varenda krona. Avspeglas detta även i regeringens arbete? Är man varsam med våra gemensamma resurser? Används skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt? Panelsamtalet syftar till att granska budgetpropositionen för 2024 i ljuset av dessa frågor. Panelen kommer bland annat att belysa budgetens inriktning och vägen […]

Mer skattenytta – Almedalen 2023

Vad borde vi få för pengarna? Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att presentera resultat av det gångna årets arbete. Efter Leifs inledning, kommer Mattias Lundbäck att presentera de viktigaste lärdomarna av Kommissionen för Skattenyttas arbete så här långt.  Medverkar gör Karin Johansson, vice VD för Svenskt Näringsliv, Adam Reuterskiöld (M), riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelsens ordförande […]

Är det dags att införa ett nationellt sjukvårdssystem även i Sverige? 8/6

Sedan Finland helt nyligen genomfört en vårdreform är Sverige det enda nordiska landet som inte har ett nationellt sjukvårdssystem. Viktigaste motiven för en starkare statlig styrning i de nordiska länderna har varit att skapa en mer jämlik vård, nyttja hela landets sjukvårdsresurser genom att minska antalet organisatoriska sjukvårdsregioner och öka patienternas möjlighet att söka vård […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.