Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

SEMINARIUM

08 dec

Skattenytta i sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos?

Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de har god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att deras allmäntillstånd är gott. Dödligheten före 65 års ålder sjönk. Medellivslängden ökade med 1,7 år i genomsnitt.

Samtidigt präglas den svenska sjukförsäkringen av stora regionala skillnader och betydande variation över tid. I regleringsbrevet för år 2016 gav regeringen i uppdrag till Försäkringskassan att antalet sjukpenningdagar år 2020 i snitt skulle vara 9,0. Det innebar att fram till 2020 skulle antalet sjukpenningdagar minska med drygt 5,5 miljoner. I juni 2021 nåddes till slut ett sjukpenningtal om 9,0. Därefter sker åter en ökning. Kostnaden för sjukpenningen 2022 förväntas uppgå till ca 40 miljarder. År 2026 uppskattas kostnaden till drygt 42 miljarder.

YouTube video

Rapporten har skrivits av Bertil Thorslund tillsammans med Ann-Marie Begler. Bertil Thorslund har arbetat länge med statistik, analyser och prognoser på Försäkringskassan och Ann-Marie Begler är tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. De gav en bild av hur sjukfrånvaron sett ut genom åren och beskrev regionala och diagnosmässiga förändringar över tiden. Förändringarna är stora och svåra att förklara med variationer i folkhälsan. På seminariet presenterades också förslag till förbättringar och utveckling. I paneldiskussionen diskuterades frågan om hur vi kan få en sjukförsäkring som är rättvis och stabil över tid.

Seminariets kommentatorer var Therese Svanström, ordförande TCO, Pathric Hägglund, Skatteverket och Andreas Larsson, Försäkringskassan. Bettina Kashefi inledde seminariet och modererade diskussionen.

Therese Svanström är ordförande på TCO. Hon har bred erfarenhet från de fackliga organisationerna Vision och Unionen. Hon har även arbetat i Regeringskansliet, både som politisk sakkunnig i Näringsdepartementet och i Socialdepartementet där hon även var statssekreterare.

Pathric Hägglund är docent i nationalekonomi och har tidigare analyserat och forskat kring sjukförsäkringen på bland annat Inspektionen för socialförsäkringen och Riksrevisionen. Han är idag verksam vid Skatteverket.

Andreas Larsson har en gedigen erfarenhet från Försäkringskassan. Under 18 år har han jobbat med olika delar av verksamheten och är idag chef för programmet ”Förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning”. Programmet arbetar med att leda, samordna och driva det långsiktiga utvecklings- och förnyelsearbetet inom sjukförsäkringen.

Tid och datum

08 dec
kl
15:00
-
16:30

MEDVERKANDE

Bettina Kashefi, Kanslichef, Kommissionen för Skattenytta

Ann-Marie Begler, Senioranalytiker

Bertil Thorslund, Konsult

Pathric Hägglund, Docent i nationalekonom (Skatteverket)

Therese Svanström, Ordförande TCO

Andreas Larsson, Programchef på Försäkringskassan

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

Kontakt

DELA!

Relaterat innehåll

Myten om skolkostnader – utjämning som inte jämnar ut

Detta seminarium kommer att slå hål på myten om att kostnadsvariationen i skolan endast beror på socioekonomiska skillnader eller geografi. För när hänsyn tagits till de möjliga förklaringarna återstår trots detta en stor oförklarad variation. Att skolkostnaderna varierar beroende på geografiska och demografiska faktorer är inget nytt. Inte heller att kostnaden varierar mellan olika kommungrupper. Inom […]

EU och skattenytta

Sverige är ordförande i EU i vår. Det är ett utmärkt tillfälle att öka kontrollen av budgeten. Hur kan EU:s stora budget användas mer effektivt? Kan vi skattebetalare vara säkra på att den gigantiska återhämtningsfonden hamnar rätt? Går det att stoppa missbruk och fusk? Vad får vi egentligen för pengarna? Leif Östling önskar att EU tittar närmare […]

Årsbokslut 26/1

Vilken nytta gör våra skattemedel? Vad får vi för pengarna? Kommissionen för skattenytta har under år 2022 studerat detta. Slutsatsen är att effektiviseringspotentialen är stor och det går att få ut mer nytta för varje skattekrona. Seminariet Bokslut 2022 diskuterar hur våra gemensamma resurser används och vad som behöver göras för att förbättra leveransen till […]

Skattenytta i miljösatsningar

Gröna bubblor Miljarder läggs på gröna projekt som inte gör nytta. Staten har gjort stora investeringar i etanolbilar, etanolproduktion från cellulosa eller biogas från grenar och kvistar. Cirka tio miljarder har lagts på projekt som varken lett till ekonomisk eller miljömässig utveckling.  I en färsk rapport skriver forskaren Christian Sandström om dessa så kallade ”gröna bubblor” – och […]

Brott mot välfärdssystemen – digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringens möjligheter Tidigare under året lyfte kommissionen frågan om de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen som beräknas uppgå till ca 18 miljarder årligen. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet och Skolinspektionen, presenterade under ett seminarium tidigare under året den omfattande problematiken och publicerade i samband med detta en promemoria med fokus på arbetstillstånd och personlig assistans.  Detta seminarium belyste digitaliseringens […]

Framtidens sjukvård och omsorg

Ett internationellt perspektiv Den svenska sjukvården definieras idag av hög kvalitet, men också bristande tillgänglighet och lågt förtroende bland köande patienter. På längre sikt väntas utmaningar i form av exempelvis en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på vård. Därför behövs en breddad diskussion om hur framtidens sjukvård ska finansieras och organiseras. Seminariets talare var Mattias […]

Revision av kommunsektorn

Skattenytta med medborgarrevision De offentliga utgifterna uppgick till närmare 2600 miljarder år 2021. Det motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Kommunsektorns del var drygt 1100 miljarder. Samtidigt görs ingen effektivitetsrevision av kommunsektorn – fokus riktas mot resursinsatser i stället för resultatredovisning.  Eftersom medborgarna finansierar de offentliga verksamheterna bör de ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader och resultat. Vi bör […]

Vart är Sverige på väg?

Är tiden mogen för diskussionen om skattenytta? Vi undersökte hur opinionen sett ut före och efter valet 2022 och diskuterade vilka frågor som hade betydelse för valresultatet samt vilka frågor som inte togs upp under valrörelsen. Därefter följde en diskussion kring hur vi använder våra gemensamma resurser i den offentliga sektorn. Vågar vi hoppas på att effektivitet blir en […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar nu emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.