Sjukförsäkringen – Ännu inte helt frisk

SEMINARIUM

08 dec

Skattenytta i sjukförsäkringen – en illa ställd diagnos?

Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av svenska folket utvecklas den positivt. Under 2006–2018 ökade, enligt Folkhälsomyndigheten, andelen personer som angav att de har god hälsa. De allra flesta, mer än 70 procent, uppger att deras allmäntillstånd är gott. Dödligheten före 65 års ålder sjönk. Medellivslängden ökade med 1,7 år i genomsnitt.

YouTube video

Samtidigt präglas den svenska sjukförsäkringen av stora regionala skillnader och betydande variation över tid. I regleringsbrevet för år 2016 gav regeringen i uppdrag till Försäkringskassan att antalet sjukpenningdagar år 2020 i snitt skulle vara 9,0. Det innebar att fram till 2020 skulle antalet sjukpenningdagar minska med drygt 5,5 miljoner. I juni 2021 nåddes till slut ett sjukpenningtal om 9,0. Därefter sker åter en ökning. Kostnaden för sjukpenningen 2022 förväntas uppgå till ca 40 miljarder. År 2026 uppskattas kostnaden till drygt 42 miljarder.

Rapporten har skrivits av Bertil Thorslund tillsammans med Ann-Marie BeglerBertil Thorslund har arbetat länge med statistik, analyser och prognoser på Försäkringskassan och Ann-Marie Begler är tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. De gav en bild av hur sjukfrånvaron sett ut genom åren och beskrev regionala och diagnosmässiga förändringar över tiden. Förändringarna är stora och svåra att förklara med variationer i folkhälsan. På seminariet presenterades också förslag till förbättringar och utveckling. I paneldiskussionen diskuterades frågan om hur vi kan få en sjukförsäkring som är rättvis och stabil över tid.

Seminariets kommentatorer var Therese Svanström, ordförande TCO, Pathric Hägglund, Skatteverket och Andreas Larsson, Försäkringskassan. Bettina Kashefi inledde seminariet och modererade diskussionen.

Therese Svanström är ordförande på TCO. Hon har bred erfarenhet från de fackliga organisationerna Vision och Unionen. Hon har även arbetat i Regeringskansliet, både som politisk sakkunnig i Näringsdepartementet och i Socialdepartementet där hon även var statssekreterare.

Pathric Hägglund är docent i nationalekonomi och har tidigare analyserat och forskat kring sjukförsäkringen på bland annat Inspektionen för socialförsäkringen och Riksrevisionen. Han är idag verksam vid Skatteverket.

Andreas Larsson har en gedigen erfarenhet från Försäkringskassan. Under 18 år har han jobbat med olika delar av verksamheten och är idag chef för programmet ”Förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning”. Programmet arbetar med att leda, samordna och driva det långsiktiga utvecklings- och förnyelsearbetet inom sjukförsäkringen.

Tid och datum

08 dec
kl
15:00
-
16:30

MEDVERKANDE

Bettina Kashefi, Kanslichef, Kommissionen för Skattenytta

Ann-Marie Begler, Senioranalytiker

Bertil Thorslund, Konsult

Pathric Hägglund, Docent i nationalekonom (Skatteverket)

Therese Svanström, Ordförande TCO

Andreas Larsson, Programchef på Försäkringskassan

RAPPORT

PRESENTATIONER (PDF)

Kontakt

DELA!

Relaterat innehåll

Vad fungerar bäst – privat eller offentligt driven välfärd?

Kommissionen för skattenytta bjöd in till rapportsläpp och samtal om vad som fungerar bäst – privat eller offentligt driven välfärd. Medverkade gjorde Monica Renstig, rapportförfattare, Christine Lorne (C), regionråd, Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd samt Åsa Schlyter, verksamhetschef Prima, barn- och vuxenpsykiatri. Samtalet modererades av Bettina Kashefi. 

Är det önskvärt med digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen?

Vi nås nästan dagligen av rapporter om brist på personal inom äldreomsorgen. De närmsta tio åren beräknas den bristen dessutom öka. Ett alternativ till att vända utvecklingen är genom att använda välfärdsteknik i större utsträckning. På så sätt skulle personalen kunna avlastas. Men trots det går utvecklingen av välfärdsteknik långsamt. Är välfärdsteknik lösningen på äldreomsorgens utmaningar? Kan […]

Lärarutbildningen brottas med stora problem – går situationen att lösa?

Kommissionen för Skattenytta bjöd in till rapportsläpp och seminarium om tillståndet i den svenska lärarutbildningen. Det är sedan lång tid väl känt att lärarutbildningen brottas med stora avhopp och bristande attraktivitet. Men trots detta har man från politiskt håll inte gjort tillräckligt. Går situationen att lösa? Och hur påverkas elever av detta? Medverkade gjorde Eva […]

Över 10 år av politiska löften – varför har äldreomsorgen inte blivit bättre?

Kommissionen för Skattenytta bjöd in till rapportsläpp och seminarium om varför den svenska äldreomsorgen aldrig tycks bli bättre – trots alla politiska löften, och med fokus på vad som måste förändras för att underlätta för de chefer och medarbetare som arbetar allra närmast våra äldre.  Medverkade gjorde Anna Thoursie, rapportförfattare, Göran Johnsson (fd. Metallbas samt […]

Seminarium: Digitala hjälpmedel inom hälso- och sjukvården – hur?

Hur stor nytta kan digitala verktyg göra i hälso- och sjukvården? Kommissionen för skattenytta bjöd in till seminarium för att diskutera hur hälso- och sjukvården kan arbeta smartare genom att nyttja digitala verktyg. Vi diskuterade varför goda exempel inte sprids över landet och vad man kan göra åt det. Medverkade gjorde Nasim Farrokhnia, hälso- och […]

Med Sverige genom krisen

Onsdagen 21/2 arrangerade S och M på initiativ av Kommissionen för Skattenytta seminariet “Med Sverige genom krisen”. Klas Eklund och Annika Winsth gav inledningsvis en aktuell bild av svensk ekonomi och satte dagens kris i relation till 1990-talets djupa lågkonjunktur. Därefter utvecklade Daniel Suhonen och Lars Jonung sina respektive bilder av varför – och i […]

Att låna till välfärden?

Är det rimligt att diskutera ökad upplåning för finansiering av offentliga utgifter när effektiviseringspotentialen är stor? Hur vi ska hantera utmaningar när den demografiska situationen gör att vi det inte finns tillräckligt arbetskraft? Samtalet hålls mellan Hanif Bali, Ursula Berge och Lars Jagrén. Leif Östling sammanfattar och kommenterar avslutningsvis det som sagts. Moderator är Varg […]

Dags för nytänkande i äldreomsorgen – varför och hur?

Brist på både pengar och personal, dessutom med en dramatisk ökning av antalet äldre. Det är den bistra sanningen för svensk äldreomsorg. Men om varken pengar eller personal går att få fram på kort sikt, hur säkrar vi då en god omsorg för våra äldre? Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att diskutera […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.