Avveckla alla ”pyttemyndigheter”

mars 4, 2023

Förvaltningsanslagen för våra myndigheter har ökat med 82 miljarder kronor på drygt tio år. 141 av 344 myndigheter har under 50 anställda. Behövs verkligen ”pyttemyndigheterna”, undrar Leif Östling. Läs artikeln i Di Debatt (4/3-23).

Leif Östling, Ordförande Kommissionen för Skattenytta

För närvarande pågår en känslostyrd diskussion kring regeringens beslut att inte förlänga vissa generaldirektörsförordnanden, respektive att inte i förtid avsluta andra. För mig som kommer från näringslivet är det självklart att chefsbyte ofta är ett viktigt led i en verksamhets utveckling. Det finns säkert fler myndigheter än de som nu diskuteras som skulle må bra av ett nytt ledarskap. Men om vi ska förbättra statsförvaltningens funktionssätt, och det bör vi, så räcker det inte med att byta chefer. Då finns förändringsbehov av mer genomgripande karaktär. För många myndigheter är det fråga om avveckling snarare än chefsbyte. Fokuserar vi på skattenyttan handlar det främst om att minska antalet myndigheter och därmed generaldirektörer. 

En effektivisering behövs. Förvaltningsanslagen för våra myndigheter har ökat från drygt 133 miljarder kronor år 2009 till drygt 215 miljarder kronor år 2021. Det är en ökning med 82 miljarder kronor, eller 62 procent. Siffrorna innefattar lokaler, löner och omkostnader. 

För att regeringen ska kunna se medborgarna i ögonen och förklara att vi nu alla måste ta ansvar i en ekonomiskt utsatt tid bör den föregå med gott exempel och börja med att städa kring egen dörr. Myndigheterna råder regeringen själv över, här krävs inga riksdagsbeslut. Allt kan hanteras skyndsamt, om regeringen vill.

Vad behöver då göras?  Statskontoret har tydligt visat att det är de små myndigheterna som är mest ekonomiskt belastande för samhället och skattebetalarna i relation till nyttan. I utredningen ”Kostnaden för små myndigheter” (Dnr 2017/229-5) klargörs problematiken ur ett skattenyttoperspektiv med skenande overheadkostnader. Alla behöver de egen it-expertis samt juridisk, ekonomisk och kommunikativ kompetens. 

Dessutom är dessa myndigheter ofta tillkomna mer i taktiska politiska syften än sprungna ur något skriande förvaltningsbehov. Ofta är de också kostnadsgenererande över tid. Myndigheten för psykologiskt försvar har exempelvis fått ett tillskott på över 25 miljoner kronor över en treårsperiod. En kostnadsökning för staten på 20 procent och inte en effektivisering på två procent som direktiven stipulerar.

Sammantaget har vi i dag 344 myndigheter under regeringen. Av dessa har 141 myndigheter under 50 anställda. Det är dessa ”pyttemyndigheter” vi bör titta på. 

Vad hittar vi där? Jo exempelvis såväl Rymdstyrelsen som Institutet för rymdfysik. Där återfinns Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för familjerätt och föräldraskap, Myndigheten för kulturanalys, Konstnärsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier, Polarforskningssekretariatet, Skolforskningsinstitutet, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund och nyinrättade Institutet för mänskliga rättigheter. 

Här finns också något med namnet ”Myndigheten för delaktighet” som ska ”främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar”. Den kallar sig inte utan fog för ”en liten myndighet med ett stort uppdrag”.

Behövs dessa myndigheter? Knappast. Behövs vissa kärnfunktioner i några av dessa myndigheter? Sannolikt. Mitt förslag är att regeringen beslutar om att alla 141 pyttemyndigheter ska avvecklas. En utredare får uppdraget att titta på vilka delar som kan föras över till andra myndigheter och vilka delar som inte behövs. 

Kulturanalys kan förslagsvis återgå till att vara en enhet på kulturdepartementet. Rymdstyrelsen passar tillsammans med Institutet för rymdfysik utmärkt som forskningsenheter på något universitet, och trossamfunden må vara i behov av lite manna från himlen, eller snarare skattebetalarna, men där borde finnas andra administratörer än staten.

Små analysmyndigheter som exempelvis Statskontoret och Ekonomistyrningsverket skulle med fördel kunna slås samman. Och även bland större myndigheter torde genomförda avknoppningar kunna omprövas. Blev det, för att ta ett exempel, nödvändigtvis bättre av att Folkhälsomyndigheten separerades från Socialstyrelsen? Vad har det gett mer än ytterligare en person på podiet vid presskonferenserna om covidutvecklingen? Jag är ingen person som tror på stordriftsfördelarnas odelade välsignelse. Inom näringslivet finns flera exempel på att sådana åtgärder varit kontraproduktiva. Men i Myndighetssverige har utvecklingen tillåtits gå för långt i snuttifierande riktning, till förfång för verksamheten i och slutändan för skattebetalarna.

Gallringen i myndighetsfloran får dock inte ske på bekostnad av nödvändiga effektiviseringsåtgärder inom kvarvarande myndigheter. Kostnaden för statsförvaltningens it-verksamhet är hela 30 miljarder kronor per år. En stor bov i sammanhanget är där bristande samordning. Nu växer samtidigt myndigheternas hr- och kommunikationsavdelningar. Experter på offentlig förvaltning varnar därför nu också för att de administrativa cheferna blir allt fler och kommer allt längre från kärnverksamheten. Kommunikationsplanerna blir viktigare än verksamhetsplanerna. Allt detta kostar pengar.

Magdalena Andersson gjorde som finansminister bedömningen att 10 miljarder kronor skulle kunna sparas inom statsförvaltningen. Givet kostnadsexplosionen är det lågt räknat. Rimligtvis går det att skära bort runt en fjärdedel av ökningen från 2009, det vill säga minska kostnaderna med runt 20 miljarder kronor. Detta även om det inte går att ha någon osthyvelsprincip här. Vissa satsningar är naturligtvis fullt rimliga. Vad säger Elisabeth Svantesson, är hon redo att dubbla sin finansministerkollegas bud? Då behöver inte hårt prövade skattebetalare i onödan gå in med ytterligare medel till de satsningar som kommer att krävas på andra utgiftsområden.

Vi ska komma ihåg att den annalkande lågkonjunkturen till trots så kommer det att finnas en fortsatt stark efterfrågan på specialiserad arbetskraft. Många av de anställda, som inte följer med till bestående myndigheter, kommer därför att efterfrågas på arbetsmarknaden. Kvar blir 141 friställda myndighetschefer. Marknaden kommer att finnas där för vissa av dem, Regeringskansliet för de andra.

Men framför allt är detta en reform som skapar ökad skattenytta för folket och som visar att regeringen prioriterar dessa frågor också i handling, inte bara i ord.   

Leif Östling

Ordförande Kommissionen för skattenytta

DELA!

Relaterat innehåll

”Vi måste börja säga nej till dåliga chefer”

Inom både privat och offentlig sektor vimlar det av låtsaschefer och odugliga arbetsledare som får misslyckas uppåt. Arbetsgivarnas oförmåga att agera hotar hela Sveriges tillväxt. Näringslivet och fack måste kroka arm för att hitta en lösning, skriver näringslivsprofilen Leif Östling och fd Metallordförande Göran Johnsson.  Vi har en anställningsparadox i det svenska samhället. Allt färre […]

KOMMUNERNA SOM LEVERERAR MEST ÄLDREOMSORG FÖR PENGARNA

Linköping, Järfälla, Säter, Hylte, Vara, Torsby och Storuman är kommunerna som enligt Kommissionen för Skattenyttas rapport “Kvalitet till varje pris” får ut mest äldreomsorg för pengarna inom sin kommunkategori. Det betyder att de är mest framgångsrika på att leverera stöd i eget boende, stöd i särskilt boende och korttidsboende till sina invånare, sett till kostnaden […]

Debatt: Finansministerns vårbudget signalerar inte ett starkt ledarskap

Att göra väldigt lite av rädsla för att göra fel är inte ett gott ledarskap, skriver näringslivsprofilen Leif Östling som inte imponeras av regeringens vårbudget. Läs hela artikeln på Di Debatt (27/4-23). Vårbudgeten är med finansministerns egna ord ingenting som ger några popularitetspoäng. Och det är i grunden bra att vi har en regering som […]

EU och skattenytta

Sverige är ordförande i EU i vår. Det är ett utmärkt tillfälle att öka kontrollen av budgeten. Hur kan EU:s stora budget användas mer effektivt? Kan vi skattebetalare vara säkra på att den gigantiska återhämtningsfonden hamnar rätt? Går det att stoppa missbruk och fusk? Vad får vi egentligen för pengarna? Leif Östling önskar att EU tittar närmare […]

”Vad fan får vi för pengarna?”

”Som medborgare är det bara att tacka för att Leif Östling efter sin ordförandetid i Svenskt Näringsliv har fortsatt att intressera sig för vilken return on investment som svenska skattebetalare borde kunna förvänta sig.” Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet (14/2).

Leif Östling intervjuas i DI

Leif Östling intervjuas i Dagens Industri om sitt initiativ Kommissionen för Skattenytta. Han konstaterar där att ”Grundproblemet är inte, som de flesta tror, brist på resurser. Problemet är hur resurserna används.  Vårt grävande visar ett otroligt resursslöseri, som i sin tur verkar bero på bristande ledarskap och styrning, luddiga mål och noll uppföljning.  En fastighet […]

Revision av kommunsektorn

Skattenytta med medborgarrevision De offentliga utgifterna uppgick till närmare 2600 miljarder år 2021. Det motsvarar ungefär halva Sveriges BNP. Kommunsektorns del var drygt 1100 miljarder. Samtidigt görs ingen effektivitetsrevision av kommunsektorn – fokus riktas mot resursinsatser i stället för resultatredovisning.  Eftersom medborgarna finansierar de offentliga verksamheterna bör de ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader och resultat. Vi bör […]

Skattenytta med medborgarrevision – en kompletterande granskning och resultatredovisning av kommuner och regioner

De sammanlagda offentliga utgifterna uppgick till ca 2 600 Mdkr, närmare 50 procent av BNP år 2021. Fördelningen var enligt nedan: Det är medborgarnas skattepengar som stat, region och kommun använder och det är vi i vår egenskap av medborgare som ytterst äger verksamheterna. Vi bör ha rätt till en öppen och begriplig redovisning av kostnader […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.
})