Vill personalen bli offentlig?

november 30, 2021

Skolminister Anna Ekström fick i programmet 30 minuter frågan om hon tror att all personal som i dag arbetar i friskolor skulle följa med om skolorna förbjuds. I dag är det 175 000 grundskoleelever som går i en friskola, av dessa drivs 75 procent i aktiebolagsform.

”Jag ifrågasätter att de mest populära skolorna skulle försvinna.”

Anna Ekström, SvT 30 minuter, 27 oktober 2021

Dock är det nästan per definition så att skolorna försvinner, eftersom de antingen måste övergå i offentlig regi eller omvandlas till stiftelser. En annan fråga är förstås om personalen som i dag jobbar i skolorna som drivs som aktiebolag skulle vilja följa med?

Endast hälften av lärarna som i dag arbetar i aktiebolagsdrivna friskolor skulle dock följa med om skolorna kommunaliserades, enligt en undersökning av SCB/Svenskt Näringsliv. Andra undersökningar visar att lärare och annan skolpersonal ofta trivs bättre i friskolor.

Flera av de mest innovativa skolorna drivs i aktiebolagsform. Och även om det ännu så länge är en minoritet av grundskoleeleverna som går i friskolor ter det som bakvänt att skydda kommunala skolor från konkurrens genom att förbjuda en specifik driftsform. Föräldrarna och eleverna har trots allt valt just dessa skolor och det skulle de antagligen inte gjort om de upplevt att de kommunala alternativen var bättre.

DELA!

Relaterat innehåll

Hur ser skattenyttan ut i svensk skola?

I Sverige läggs var sjunde skattekrona på utbildning. Trots detta ökar andelen underkända elever och Sveriges resultat i internationella PISA-undersökningar. Leder mer pengar till skolan till högre resultat? Den totala kostnaden för utbildning Sverige uppgick 2020 till ca 357 miljarder kronor. Av dessa gick 222 miljarder kronor till för- och grundskola och 54 miljarder till […]

Att mäta effektivitet i skolan

Vi har 290 kommuner i Sverige. Egentligen är landet en stor experimentverkstad för utbildning – där vi ser att olika kommuner väljer olika strategier. Det finns skolor som drivs som aktiebolag, det finns skolor som drivs som stiftelser och det finns förstås offentliga skolor. Dessutom skiljer sig kultur och värderingar mellan kommunerna. Den politiska nivån […]

Lokala politiker väljer privata leverantörer

Den pedagogiska verksamheten i kommunerna fördelas i fyra undergrupper; förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Sett över riket upphandlas 10,8 procent av den pedagogiska verksamheten från privata aktörer. Detta döljer dock stora skillnader – både mellan kategorier och mellan kommuner.  Inom gymnasieskolan upphandlas 18,3 procent av den totala verksamheten av privata leverantörer. De kommuner som upphandlar mest totalt sett är Täby med 51,5 procent och […]

Stockholms skolapp nu världsberömd

Tidskriften Wired publicerade den fjärde november en längre artikel om Stockholms stads skolapp. ”Commissioned in 2013, the system was intended to make the lives of up to 500,000 children, teachers, and parents in Stockholm easier—acting as the technical backbone for all things education, from registering attendance to keeping a record of grades. The platform is […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.