Litet missförstånd av Dagens Arena

mars 19, 2023

Mattias Lundbäck
Från seminariet ”Framtidens vård och omsorg” som ägde rum hos Kommissionen för Skattenytta i höstas

Dagens Arena skriver 11/3 om Kommissionen för Skattenytta:

”Om folk tappar förtroendet för sjukvården är det lättare att argumentera för att den inte längre ska finansieras gemensamt, över skatten, utan av var och en privat. Till exempel med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar.

Kommissionen för skattenytta, som Leif Östling startade för ett par år sedan, har redan hunnit lägga fram en rapport som hyllar länder med sådana system. ’I andra länder har det varit lyckat att ha stor valfrihet och en mångfald av finansieringslösningar – både offentligt och via frivilliga försäkringar’.”

Boken ”Rätt att välja”, som finansierats av Ratioakademin, är dock inte i första hand någon hyllning till privata försäkringar, utan pekar på att offentliga försäkringar kan bidra till en mer sammanhållen och patientfokuserad sjukvård. Samtliga de fyra länder som behandlas har i huvudsak offentligt finansierad sjukvård.

Förvisso är det sant att författarna till boken, Nils Karlson och undertecknad, inte ser privata försäkringar som något problem och konstaterar att exempelvis Australien ser dessa som ett viktigt komplement. Men den allra viktigaste slutsatsen är att offentliga och obligatoriska försäkringar kan förbättra svensk sjukvård – alltså samma typ av finansiering som vi har i de flesta länder på kontinenten.

Därför lyfter boken fram möjligheten att låta första linjens sjukvård finansieras via en obligatorisk och allmän ”primärvårdsförsäkring”. Det innebär inte att Sverige tar steget fullt ut och ersätter den svenska modellen med exempelvis den holländska. Det skulle därmed medföra att en aktör får ett tydligt patientansvar.

Vi menar i boken att detta skulle förena delar av den svenska och den kontinentala modellen som fungerar bra och leda till såväl ett större utvecklingstryck som en mer sammanhållen vårdprocess.

Seminariet hos Skattenytta om boken ”Rätt att välja” som Dagens Arena refererar till kan ses på den här länken.

DELA!

Relaterat innehåll

PISA är inte allt 

PISA-mätningarna är det i dag bästa underlaget för att jämföra hur elever i olika länder presterar i skolan. Men när olika länder ligger såpass nära varandra resultatmässigt finns ändå en risk för att faktorer som inte har med kunskaperna överskuggar skillnaderna mellan olika länder. Sverige fick i den senaste PISA mätningen rekorddåliga resultat. Men detsamma […]

Snart släpps Skattenyttaroboten lös …

När Kommissionen för Skattenytta analyserar ledarskapet inom svensk äldreomsorg kan vi titta på konkreta data, som antalet anställda per chef och utbildningsnivån för de anställda. Men det vore naivt att tro att man med dessa mått skulle kunna förstå essensen i äldreomsorgens ledarskap. I bästa fall är statistiken en pusselbit för att förstå mekanismerna bakom. […]

Det Bysantinska riket 

Östromerska riket utgjorde fortsättningen av det Romerska riket och existerade från omkring 330 e.Kr. till 1453 e.Kr. Huvudstaden var Konstantinopel (nuvarande Istanbul), och det var en viktig kulturell och politisk makt under medeltiden. Riket var känt för sin avancerade administration och sitt juridiska system, men också för en komplex och ofta kryptisk byråkrati.  Byråkrati är […]

Normkritisk missbrukarprofilering inte polisens kärnuppgift 

Peter Wennblad konstaterar på SvD ledare att politikerna hellre vill lägga nya uppdrag till våra myndigheter och kommuner – snarare än att se till att de har förutsättningar att utföra de uppdrag de redan fått.  Han har en viktig poäng. Vilken är den grundläggande orsaken till att gängvåldet exploderar i Sverige? Ja, inte är det […]

Plockar vi hallonen ur biståndsbudgeten?

Den svenska biståndsmyndigheten SIDA:s projekt med ekologisk hallonodling i Kosovo har ett vällovligt syfte. Men är detta vad svenska biståndsmedel egentligen ska användas till? Det finns så många frågor – bland annat om det är lämpligt att ett sådant projekt styrs från ett främmande land. Vad kostar administrationen av projektet och hur mycket blir kvar […]

Hur ser skattenyttan ut i svensk skola?

I Sverige läggs var sjunde skattekrona på utbildning. Trots detta ökar andelen underkända elever och Sveriges resultat i internationella PISA-undersökningar. Leder mer pengar till skolan till högre resultat? Den totala kostnaden för utbildning Sverige uppgick 2020 till ca 357 miljarder kronor. Av dessa gick 222 miljarder kronor till för- och grundskola och 54 miljarder till […]

Skattenyttan inom lag och ordning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet, med uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. År 2020 var den totala kostnaden för trygghet och säkerhet 69 miljarder kronor. Resurserna delades upp enligt fölande: Enligt rapporten “Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor?” ligger andelen otrygga medborgare kvar på en fortsatt hög nivå – 25-30% av befolkningen. Vissa brott […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.