Kan äldreomsorgen drivas billigare med bevarad kvalitet?

november 5, 2022

DEBATT

Äldre i Borås är mycket nöjda med sin kostsamma äldreomsorg. Frågan är om kundnöjdheten skulle kunna bestå även om produktiviteten ökade. ”Går det att få samma kvalitet till en lägre kostnad?”, skriver Bettina Kashefi.

Äldreomsorgen brukar vara en av de viktigaste politiska frågorna för en kommun. Så också i år där kommunpolitikerna i landet rankar frågan som nummer två, slagen bara av skolan. Detta enligt en stor enkät i Ekot tidigare i år där drygt 1 700 kommunalpolitiker svarat. Med tanke på att äldreomsorgen kostar 135 miljarder kronor per år så är det ingen orimlig prioritering.

Därför har vi i Kommissionen för skattenytta också ägnat frågan särskild uppmärksamhet. I en ny rapport, ”Kvalitet till varje pris”, har kommissionsledamoten och forskaren i nationalekonomi Mattias Lundbäck studerat hur väl ut olika kommuner kommer vid en jämförelse. För att en sådan övning ska bli meningsfull gäller det att först dela in landets kommuner i olika jämförbara grupper. Att jämföra en kommun i huvudstaden mot en i glesbygd ger sällan några användbara resultat.

Sålunda har kommissionen i denna studie börjat med just detta: Borås hamnar i kategorin ”Större stad” där kommunen ska ha minst 50 000 invånare, varav minst 40 000 ska bo i den största tätorten. Sedan är förstås de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i en egen kategori, liksom också kommuner med nära pendlingsavstånd till dessa storstäder är.

Först studeras produktiviteten i respektive kommun: Hur mycket äldreomsorg levereras i förhållande till inkomna skattemedel. Detta görs enligt en standardiserad modell som också använts av exempelvis Vårdanalys och ESO. På så sätt får man fram den kommun som är mest produktiv. Utifrån det räknas ett värde på de andra kommunerna fram, det vill säga hur mycket behöver produktiviteten öka för att kommunen i fråga ska vara lika produktivt som den bästa?

Här hamnar Borås näst sist i sin kategori. Bäst är Linköping följd av Västerås och Gävle. I botten återfinns Borlänge, Borås och Halmstad.

Förbättringspotentialen för Borås är 48,0 procent. Produktiviteten behöver alltså förbättras dramatiskt för att Borås ska hamna i topp. Kommunens hantering av skattebetalarnas pengar har således en betydande effektiviseringspotential.

Men för att få en rättvisande bild av verksamheten måste även ett kvalitetsmått tillföras analysen. Hur bra är äldreomsorgen i Borås? Bästa sättet att mäta det är att låta dem som använder tjänsterna betygsätta verksamheten. För det mesta finns här en positiv korrelation, de som har hög produktivitet har också hög kvalitet, och vice versa. Men så är inte fallet i Borås.

Det visar sig nämligen att de kommuninnevånare som brukar tjänster inom äldreomsorgen i Borås är mer nöjda än snittet av kommunerna i undersökningsgruppen. Hela 82 procent av de tillfrågade sade sig vara nöjda med omsorgen. Det är till och med en lite större kundnöjdhet än toppkommunerna Linköping (80 procent) och Västerås (78 procent). Skillnaden mot den kommun som hamnade sämre än Borås i produktivitetsligan, Borlänge (63 procent) är betydande.

Slutsatsen är alltså att de som bäst känner äldreomsorgen i Borås är mycket nöjda med sin kostsamma äldreomsorg. Frågan är då om kundnöjdheten skulle kunna bestå även om produktiviteten ökade. Går det att få samma kvalitet till en lägre kostnad?

Eftersom kommuner som Linköping och Västerås snarast har att ställa sig motsatt fråga – går det att förbättra kvaliteten till samma kostnad? – borde ett erfarenhetsutbyte kommunerna emellan om äldreomsorgen ha möjligheter att resultera i större skattenytta för samtliga inblandade parter.

Bettina Kashefi, kanslichef för Kommissionen för Skattenytta

DELA!

Relaterat innehåll

Vad får skattebetalarna i årets höstbudget?

Inflation, räntor och en svag krona pressar svenska hushåll att vända på varenda krona. Avspeglas detta även i regeringens arbete? Är man varsam med våra gemensamma resurser? Används skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt? Panelsamtalet syftar till att granska budgetpropositionen för 2024 i ljuset av dessa frågor. Panelen kommer bland annat att belysa budgetens inriktning och vägen […]

Kommunikatörer målar över rosten på samhällskroppen

Expansionen av kommunikatörer i vår offentliga förvaltning har fått många att förvånat höja på ögonbrynen. På tio år har antalet kommunikatörer i våra myndigheter ökat med 1 000 personer från drygt 2 500 till drygt 3 500. Det är en ökning med 40 procent. I praktiken är ökningen sannolikt ännu större då många i dag […]

Vad borde vi få för pengarna? – Årsrapport 2023

Mer skattenytta – Vad borde vi få för pengarna? Den här rapporten sammanfattar Kommissionen för skattenyttas arbete under 2023. Vad finns det för effektiviseringspotential i kommunal skola och äldreomsorg?Vad vet kommunpolitikerna om effektiviteten i sin kommun?Hur stora är problemen med snabbt växande administration? Vårt välstånd och välfärd byggdes av företagande, utrikeshandel och internationellöppenhet. Men det […]

”Vi måste börja säga nej till dåliga chefer”

Inom både privat och offentlig sektor vimlar det av låtsaschefer och odugliga arbetsledare som får misslyckas uppåt. Arbetsgivarnas oförmåga att agera hotar hela Sveriges tillväxt. Näringslivet och fack måste kroka arm för att hitta en lösning, skriver näringslivsprofilen Leif Östling och fd Metallordförande Göran Johnsson.  Vi har en anställningsparadox i det svenska samhället. Allt färre […]

Mer skattenytta – Almedalen 2023

Vad borde vi få för pengarna? Leif Östling och Kommissionen för Skattenytta bjuder in till seminarium för att presentera resultat av det gångna årets arbete. Efter Leifs inledning, kommer Mattias Lundbäck att presentera de viktigaste lärdomarna av Kommissionen för Skattenyttas arbete så här långt.  Medverkar gör Karin Johansson, vice VD för Svenskt Näringsliv, Adam Reuterskiöld (M), riksdagsledamot och tidigare kommunstyrelsens ordförande […]

Är det dags att införa ett nationellt sjukvårdssystem även i Sverige? 8/6

Sedan Finland helt nyligen genomfört en vårdreform är Sverige det enda nordiska landet som inte har ett nationellt sjukvårdssystem. Viktigaste motiven för en starkare statlig styrning i de nordiska länderna har varit att skapa en mer jämlik vård, nyttja hela landets sjukvårdsresurser genom att minska antalet organisatoriska sjukvårdsregioner och öka patienternas möjlighet att söka vård […]

Hur avlastar vi Polisen – så att de kan fokusera mer på brotten?

Polismyndighetens mål om att ha 10 000 fler polisanställda år 2024 kommer endast att uppnås genom att rekrytera fler civila än tänkt. Men civilt anställda inom Polisen får inte utföra samma arbetsuppgifter som utbildade poliser. Det ställer till problem. I dag ansvarar Polisen för vitt skilda uppgifter. Bland annat att förebygga brott, upprätthålla den allmänna ordningen samt bedriva spaning […]

KOMMUNERNA SOM LEVERERAR MEST ÄLDREOMSORG FÖR PENGARNA

Linköping, Järfälla, Säter, Hylte, Vara, Torsby och Storuman är kommunerna som enligt Kommissionen för Skattenyttas rapport “Kvalitet till varje pris” får ut mest äldreomsorg för pengarna inom sin kommunkategori. Det betyder att de är mest framgångsrika på att leverera stöd i eget boende, stöd i särskilt boende och korttidsboende till sina invånare, sett till kostnaden […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.
})