Snart släpps Skattenyttaroboten lös …

november 27, 2023

Mattias Lundbäck

När Kommissionen för Skattenytta analyserar ledarskapet inom svensk äldreomsorg kan vi titta på konkreta data, som antalet anställda per chef och utbildningsnivån för de anställda. Men det vore naivt att tro att man med dessa mått skulle kunna förstå essensen i äldreomsorgens ledarskap. I bästa fall är statistiken en pusselbit för att förstå mekanismerna bakom.

AI kan däremot med sin förmåga att förstå språk ta ytterligare ett steg i den kvalitativa analysen. På sätt och vis kan kvalitativa data behandlas som om de vore kvantitativa. Kommunernas styrdokument behöver inte längre reduceras till nyckeltal – AI kommer i framtiden att kunna uttolka värderingar och intentioner på ett helt annat sätt än i dag.

Därför är det självklart att Kommissionen, förutom att titta på nyckeltal, även försöker se hur verktyg som GPT-4 kan hjälpa till vid analysen av offentlig sektor. Den 6 november i år släppte Open AI ett nytt API (Application Programming Interface) för att skräddarsy sina analysverktyg. De kallar det för ”agenter”. Företag och organisationer kan mot en avgift använda egna data för att träna GPT-4.

Kommissionen är en av de första aktörerna i Sverige som har implementerat OpenAI:s agentfunktion. Eftersom Open AI:s API är väldigt nytt sker utvecklingen trevande. Men vi kommer så snart som möjligt att släppa ut vår robot i det fria. Vi hoppas att ni har möjlighet att testa och ge feedback på vår Skattenyttarobot – vad vi vet den första AI-roboten som är specialiserad på effektiviteten i offentlig sektor.

Överallt talas det om artificiell intelligens. GPT-4 kan på ett ögonblick förbättra, förändra och föreslå programkod. Det är inte så att man bara kan tala om för AI att konstruera en app. Man har mycket större nytta av GPT om man känner till grunderna i programmering. Men den kan göra en medelmåttig programmerare till en bra programmerare. Eller en duktig programmerare till en snabbare programmerare.

GPT-4 är expert på språkanalys. Datorer har traditionellt förknippats med matematik och algoritmer. Men i och med de neurala nätverken som GPT börjar datorerna använda det mänskliga språket som verktyg. GPT är väldigt bra på programkod, som är logiskt uppbyggd, men kan på ett liknande sätt tolka lagtext – som ju till sin struktur också är logiskt uppbyggd.

Om du har vissa egenskaper [exempelvis är arbetslös] ska Arbetslöshetsförsäkringen betala ut en summa som uppgår till en viss andel av din tidigare lön.”

Lagtext är förvånansvärt lik programkod till sin struktur.

Det gör att datorer inte bara kan utföra kvantitativ analys utan även kvalitativ analys av offentliga dokument. Och mycket av det underlag som används för politiska beslut är kvalitativt. En chefs förmåga att leda en organisation och organisationens värderingar kan exempelvis sällan kvantifieras med enkla nyckeltal.

DELA!

Relaterat innehåll

PISA är inte allt 

PISA-mätningarna är det i dag bästa underlaget för att jämföra hur elever i olika länder presterar i skolan. Men när olika länder ligger såpass nära varandra resultatmässigt finns ändå en risk för att faktorer som inte har med kunskaperna överskuggar skillnaderna mellan olika länder. Sverige fick i den senaste PISA mätningen rekorddåliga resultat. Men detsamma […]

Det Bysantinska riket 

Östromerska riket utgjorde fortsättningen av det Romerska riket och existerade från omkring 330 e.Kr. till 1453 e.Kr. Huvudstaden var Konstantinopel (nuvarande Istanbul), och det var en viktig kulturell och politisk makt under medeltiden. Riket var känt för sin avancerade administration och sitt juridiska system, men också för en komplex och ofta kryptisk byråkrati.  Byråkrati är […]

Normkritisk missbrukarprofilering inte polisens kärnuppgift 

Peter Wennblad konstaterar på SvD ledare att politikerna hellre vill lägga nya uppdrag till våra myndigheter och kommuner – snarare än att se till att de har förutsättningar att utföra de uppdrag de redan fått.  Han har en viktig poäng. Vilken är den grundläggande orsaken till att gängvåldet exploderar i Sverige? Ja, inte är det […]

Plockar vi hallonen ur biståndsbudgeten?

Den svenska biståndsmyndigheten SIDA:s projekt med ekologisk hallonodling i Kosovo har ett vällovligt syfte. Men är detta vad svenska biståndsmedel egentligen ska användas till? Det finns så många frågor – bland annat om det är lämpligt att ett sådant projekt styrs från ett främmande land. Vad kostar administrationen av projektet och hur mycket blir kvar […]

Hur ser skattenyttan ut i svensk skola?

I Sverige läggs var sjunde skattekrona på utbildning. Trots detta ökar andelen underkända elever och Sveriges resultat i internationella PISA-undersökningar. Leder mer pengar till skolan till högre resultat? Den totala kostnaden för utbildning Sverige uppgick 2020 till ca 357 miljarder kronor. Av dessa gick 222 miljarder kronor till för- och grundskola och 54 miljarder till […]

Skattenyttan inom lag och ordning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet, med uppdrag att minska brottsligheten och öka människors trygghet. År 2020 var den totala kostnaden för trygghet och säkerhet 69 miljarder kronor. Resurserna delades upp enligt fölande: Enligt rapporten “Skattenytta i medborgarnas viktigaste valfrågor?” ligger andelen otrygga medborgare kvar på en fortsatt hög nivå – 25-30% av befolkningen. Vissa brott […]

Sveriges ekonomiska läge och skattenytta

Sverige har under de senaste decennierna fallit tillbaka i OECDs välståndsliga. År 1970 var Sverige på plats fyra, men hade år 2019 fallit ner till elfte plats. Under perioden 1970-2019 var Sverige det enda nordiska land som föll i ranking. Sverige tillsammans med Italien och Grekland är de europeiska länder som fallit mest mellan 1970 […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.

Swishnummer: 123 077 17 58

Bankgiro: 5822-8891

Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2023

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.