Snart släpps Skattenyttaroboten lös …

november 27, 2023

Mattias Lundbäck

När Kommissionen för Skattenytta analyserar ledarskapet inom svensk äldreomsorg kan vi titta på konkreta data, som antalet anställda per chef och utbildningsnivån för de anställda. Men det vore naivt att tro att man med dessa mått skulle kunna förstå essensen i äldreomsorgens ledarskap. I bästa fall är statistiken en pusselbit för att förstå mekanismerna bakom.

AI kan däremot med sin förmåga att förstå språk ta ytterligare ett steg i den kvalitativa analysen. På sätt och vis kan kvalitativa data behandlas som om de vore kvantitativa. Kommunernas styrdokument behöver inte längre reduceras till nyckeltal – AI kommer i framtiden att kunna uttolka värderingar och intentioner på ett helt annat sätt än i dag.

Därför är det självklart att Kommissionen, förutom att titta på nyckeltal, även försöker se hur verktyg som GPT-4 kan hjälpa till vid analysen av offentlig sektor. Den 6 november i år släppte Open AI ett nytt API (Application Programming Interface) för att skräddarsy sina analysverktyg. De kallar det för ”agenter”. Företag och organisationer kan mot en avgift använda egna data för att träna GPT-4.

Kommissionen är en av de första aktörerna i Sverige som har implementerat OpenAI:s agentfunktion. Eftersom Open AI:s API är väldigt nytt sker utvecklingen trevande. Men vi kommer så snart som möjligt att släppa ut vår robot i det fria. Vi hoppas att ni har möjlighet att testa och ge feedback på vår Skattenyttarobot – vad vi vet den första AI-roboten som är specialiserad på effektiviteten i offentlig sektor.

Överallt talas det om artificiell intelligens. GPT-4 kan på ett ögonblick förbättra, förändra och föreslå programkod. Det är inte så att man bara kan tala om för AI att konstruera en app. Man har mycket större nytta av GPT om man känner till grunderna i programmering. Men den kan göra en medelmåttig programmerare till en bra programmerare. Eller en duktig programmerare till en snabbare programmerare.

GPT-4 är expert på språkanalys. Datorer har traditionellt förknippats med matematik och algoritmer. Men i och med de neurala nätverken som GPT börjar datorerna använda det mänskliga språket som verktyg. GPT är väldigt bra på programkod, som är logiskt uppbyggd, men kan på ett liknande sätt tolka lagtext – som ju till sin struktur också är logiskt uppbyggd.

Om du har vissa egenskaper [exempelvis är arbetslös] ska Arbetslöshetsförsäkringen betala ut en summa som uppgår till en viss andel av din tidigare lön.”

Lagtext är förvånansvärt lik programkod till sin struktur.

Det gör att datorer inte bara kan utföra kvantitativ analys utan även kvalitativ analys av offentliga dokument. Och mycket av det underlag som används för politiska beslut är kvalitativt. En chefs förmåga att leda en organisation och organisationens värderingar kan exempelvis sällan kvantifieras med enkla nyckeltal.

DELA!

Relaterat innehåll

Bättre sent än aldrig …

USA har sedan 2018 en lag känd som ”OPEN Government Data Act”. Den är en del av Foundations for Evidence-Based Policymaking Act från 2018. Data som finansieras av federala pengar måste göras tillgängliga för allmänheten.  Nu har EU fått motsvarande bestämmelser, men mer formaliserade. EU-kommissionen har identifierat särskilt värdefulla datamängder som en del av sin […]

Skärmar, glödlampor och skattenytta 

Planen att digitalisera de nationella proven i årskurs tre har lagts på is. Skolministern vill inte att lågstadieelever ska bli alltför beroende av digitala hjälpmedel.  “Det är bättre att barnen lär sig skriva för hand än att de tvingas till digitalt skrivande”, menar skolministern. “Har man ett digitalt nationellt prov i årskurs tre så riskerar […]

HVB i egen regi eller inte?

Stockholms kommun har valt att starta ett HVB-hem i egen regi. HVB är en förkortning för Hem för vård och boende. Målgruppen är unga som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar – det kan handla om missbruksproblem eller andra sociala problem som gör att barnet måste tas om hand. Somliga barn får […]

Statens ungdomshem fungerar inte 

Lagen om vård av unga (LVU) ger möjlighet för sociala myndigheter att tvångsvårda barn- och unga. Att vården följer de riktlinjer som satts upp borde vara självklart.  Men i Riksrevisionens granskning konstateras att i stort sett ingenting fungerar. Personalen har fel kompetens, interna styrdokument följs inte, vården utvärderas inte och det är otydligt vad vården […]

Ger EU oss någon skattenytta?

Frågan i rubriken tycks kanske konstig – självklart är det väl så. Eller också är det inte så, lite beroende på vad man tycker om EU. Verkligheten är mer komplicerad. Det gott om exempel på att pengar felanvänds i EU – precis som skattepengar felanvänds i Sverige. Ändå vore det kanske ingen bra idé att […]

Återställ sjukförsäkringen – för skattenyttans skull! 

Den tionde juni 2022 gav den förra regeringen utredaren Per Johansson i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2021. Det handlar bland annat om undantag för den skarpa gränsen för hur länge någon kan vara sjukskriven, trots att personen har arbetsförmåga i något annat arbete än sitt nuvarande. Syftet med förändringarna var […]

En bra chef betyder så mycket

Taylorism eller Toyota? Många kommuner mäter på minutbasis vad personalen gör hos de äldre. Men får man ut maximalt genom att rationalisera arbetet enligt Taylors principer eller genom att höja kompetensen och engagemanget hos de anställda? När varje chef tvingas ta hand om 40, ibland upp mot 50, anställda kan Taylorismen te sig lockande. Behövs […]

Jens Nylander överraskar Vinnova med handen i syltburken

Vad är det för likhet mellan offentlig upphandling och ekonomisk brottslighet? Efter att ha läst Jens Nylanders senaste blogginlägg om den statliga myndigheten Vinnovas upphandling av konsulter frågar man sig snarare vilka skillnaderna är. Det verkar som att de ramavtal som myndigheten har tecknat inte har så mycket att göra med själva upphandlingen. Som när […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.