Skolverkets internfilm är illavarslande

februari 10, 2023

Mattias Lundbäck
Skolverkets informationsfilm om myndighetens IT-strategi

En av ledamöterna i Kommissionen för Skattenytta fick en intern informationsfilm från Skolverket skickad till sig. Helt intern var den kanske inte då den ligger på YouTube. Ändå har filmen ett stort allmänintresse – men kanske inte främst för att den förmedlar kunskap om hur Skolverket arbetar med IT, utan snarare om hur administrativ överbyggnad lever sitt eget liv. Expressens ledare illustrerar detta.

”Fyra personer sitter i en luftig myndighetslokal med blonda träslag och gröna växter. Högst normalt. Mannen är generaldirektör Peter Fredriksson, de övriga tre kvinnor: en pressekreterare, chefen för ’avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd’ och en tredje, som är både verksamhetsutvecklare och innovationsledare.

– Innovationsledare, vilken spännande titel! säger pressisen, som agerar programledare. 

Alla ler. 

Ämnet för dagen är ’Skolverkets digitala utveckling’. Fast om man inte snappar upp just de orden är man hjälplöst förlorad. Då är det omöjligt att gissa vad det är för märklig film man har ramlat över.”

Skolverkets film undanröjer varje tvivel om att det går att fylla en fyrtiominutersintervju med … ingenting. Även om filmen har visst underhållningsvärde är den oförarglig. Det oroväckande är att den kanske säger något om hur arbetet på myndigheten (och kanske ibland på andra myndigheter) fungerar.

I Dagens Nyheter (5/2) skriver Johan Alvehus och Gustav Kastberg Weischelberger om en ständigt svällande byråkrati. De varnar för ”strategerna som slipper göra jobbet”. Och redan 1955 varnade historikern C Northcote Parkinson i en artikel i tidskriften The Economist för byråkratins förmåga att skapa arbetsuppgifter ur tomma intet. Parkinson konstaterade att ”… arbete expanderar tills det upptar den tid som är avsatt för dess utförande”.

Antalet anställda på Skolverket har ökat från 350 personer 2010 till 900 idag. Det kostar förstås pengar. Men det stora problemet är dock möjligen inte byråkratin som sådan – utan de arbetsuppgifter som byråkratin skapar för den egentliga verksamheten. Alla dessa planer och utvecklingsprojekt och återrapporteringar.

Säkert har anställda på svenska myndigheter i regel en hög moral och arbetar för samhällets bästa. Men ändå insmyger sig ett litet tvivel när man ser filmen – hade Parkinson kanske en poäng? Skulle det vara möjligt att lösa myndighetens viktiga uppgifter med en mindre arbetsstyrka än dagens 900 anställda – en siffra som på drygt tio år mer än fördubblats?

DELA!

Relaterat innehåll

HVB i egen regi eller inte?

Stockholms kommun har valt att starta ett HVB-hem i egen regi. HVB är en förkortning för Hem för vård och boende. Målgruppen är unga som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar – det kan handla om missbruksproblem eller andra sociala problem som gör att barnet måste tas om hand. Somliga barn får […]

Statens ungdomshem fungerar inte 

Lagen om vård av unga (LVU) ger möjlighet för sociala myndigheter att tvångsvårda barn- och unga. Att vården följer de riktlinjer som satts upp borde vara självklart.  Men i Riksrevisionens granskning konstateras att i stort sett ingenting fungerar. Personalen har fel kompetens, interna styrdokument följs inte, vården utvärderas inte och det är otydligt vad vården […]

Ger EU oss någon skattenytta?

Frågan i rubriken tycks kanske konstig – självklart är det väl så. Eller också är det inte så, lite beroende på vad man tycker om EU. Verkligheten är mer komplicerad. Det gott om exempel på att pengar felanvänds i EU – precis som skattepengar felanvänds i Sverige. Ändå vore det kanske ingen bra idé att […]

Återställ sjukförsäkringen – för skattenyttans skull! 

Den tionde juni 2022 gav den förra regeringen utredaren Per Johansson i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2021. Det handlar bland annat om undantag för den skarpa gränsen för hur länge någon kan vara sjukskriven, trots att personen har arbetsförmåga i något annat arbete än sitt nuvarande. Syftet med förändringarna var […]

En bra chef betyder så mycket

Taylorism eller Toyota? Många kommuner mäter på minutbasis vad personalen gör hos de äldre. Men får man ut maximalt genom att rationalisera arbetet enligt Taylors principer eller genom att höja kompetensen och engagemanget hos de anställda? När varje chef tvingas ta hand om 40, ibland upp mot 50, anställda kan Taylorismen te sig lockande. Behövs […]

Jens Nylander överraskar Vinnova med handen i syltburken

Vad är det för likhet mellan offentlig upphandling och ekonomisk brottslighet? Efter att ha läst Jens Nylanders senaste blogginlägg om den statliga myndigheten Vinnovas upphandling av konsulter frågar man sig snarare vilka skillnaderna är. Det verkar som att de ramavtal som myndigheten har tecknat inte har så mycket att göra med själva upphandlingen. Som när […]

Enklaste förklaringen till PISA-tappet är den bästa

Uttrycket Ockhams rakkniv härstammar från den engelska franciskanermunken William av Ockham som levde under 1300-talet, även om han själv aldrig formulerade principen i dessa termer. Principen kan sammanfattas som: ”Man ska inte multiplicera entiteter utöver nödvändighet.” I praktiken innebär detta att när man ställs inför flera hypoteser som förklarar samma fenomen, bör man välja den […]

Hamstern – de svenska regionernas överman? 

Hamstern har, trots sin begränsade hjärnkapacitet, förmåga att planera inför framtiden. Ni blir säkert inte överraskade av att det är just detta djur som gett upphov till begreppet “hamstra”, det vill säga att spara av tillgångar för att kunna konsumera i framtiden.  I en enkät som SVT Nyheter skickat ut till landets 21 regioner och […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.