Jens Nylander överraskar Vinnova med handen i syltburken

mars 28, 2024

Mattias Lundbäck

Vad är det för likhet mellan offentlig upphandling och ekonomisk brottslighet? Efter att ha läst Jens Nylanders senaste blogginlägg om den statliga myndigheten Vinnovas upphandling av konsulter frågar man sig snarare vilka skillnaderna är.

Det verkar som att de ramavtal som myndigheten har tecknat inte har så mycket att göra med själva upphandlingen. Som när Vinnova använder ett ramavtal hos Kammarkollegiet med företaget Ekan AB för att kunna välja både pris och leverantör på ett helt godtyckligt sätt. Bolagen som har ramavtal kommer överens om att anlita det företag som myndigheten önskar – och tar en viss procent i ersättning för besväret. Win, win – för båda parter. För om ramavtalsleverantören inte går med på det upplägget blir det ju ingen affär alls.

Det går förstås att skylla på Lagen om offentlig upphandling (LOU), som i praktiken förhindrar myndigheterna att arbeta effektivt.

Jo, så är det. LOU är uppbyggd för att förhindra korruption, inte för att underlätta ett agilt arbetssätt. Men som Jens Nylander visar fungerar lagen inte som broms för korruption heller. De offentliga organisationerna är nämligen bra på att hitta “målvakter” som kan fronta i upphandlingarna, och få en slant för besväret.

Ja, lite som de ekonomiska brottslingarna arbetar…

Jag blev själv varse liknande problem i en helt annan bransch, när jag utredde offentlig upphandling på en branschorganisations uppdrag. Min första reaktion när jag såg vad som pågick var: “Så här kan det väl inte få fungera?”

Men det gjorde det. Ramavtal fungerade konkurrensbegränsande snarare än prispressande. Kriterierna för att vinna anbud var löjeväckande, naiva och lätta att kringgå. Jag såg inte så mycket renodlad korruption, bara en massa spel för gallerierna – där kriteriet för att vinna i allmänhet var att man förstod sig på reglerna. Inte att man kunde leverera en bra produkt till lågt pris. Ofta vanns anbudet på en exempelprodukt som i praktiken aldrig levererades, därför att ingen egentligen ville ha just denna variant. Men exempelprodukten låg ändå till grund för hela anbudsprocessen. För alla andra produkter blev prissättningen därmed “fri”. Och effekten av hela upphandlingen blev i praktiken endast att begränsa antalet möjliga leverantörer – alltså raka motsatsen till det som konkurrensutsättningen egentligen syftar till.

Vinnova tycks ha utnyttjat bristerna i regelverket till det yttersta. Detta är speciellt allvarligt, då myndighetens uppdrag är att främja svenskt näringsliv och ge stöd till företag och idéer som har svårt att annars få finansiering.

Förmodligen är det här toppen på ett isberg. Och med tanke på att företagsstöden i Sverige uppgår till närmare 30 miljarder är detta ett utmärkt tillfälle att ställa den mer övergripande frågan – ”Vad fan får vi för pengarna?” Bör vi inte avveckla alla företagsstöd och i stället sänka bolagsskatten? Det om något skulle ge ökad skattenytta.

Staten måste givetvis ta tag i frågan om offentlig upphandling. Kommissionen för Skattenytta har haft ett flertal seminarier om hur 800 miljarder till offentliga inköp används. Av vår analys framgår att vi skulle kunna spara 100 miljarder på en bättre och mer ändamålsenlig upphandling.

Så då är väl de tio miljoner som Vinnova felanvänt inget problem? Så kan vi naturligtvis inte se på saken. Om till och med en statlig myndighet är korrumperad, vad hindrar oss andra från att bryta regler? Statliga myndigheter och Caesars hustru må inte misstänkas. Det Jens Nylander upptäckt måste därför få konsekvenser för de ansvariga.

DELA!

Relaterat innehåll

Bättre sent än aldrig …

USA har sedan 2018 en lag känd som ”OPEN Government Data Act”. Den är en del av Foundations for Evidence-Based Policymaking Act från 2018. Data som finansieras av federala pengar måste göras tillgängliga för allmänheten.  Nu har EU fått motsvarande bestämmelser, men mer formaliserade. EU-kommissionen har identifierat särskilt värdefulla datamängder som en del av sin […]

Skärmar, glödlampor och skattenytta 

Planen att digitalisera de nationella proven i årskurs tre har lagts på is. Skolministern vill inte att lågstadieelever ska bli alltför beroende av digitala hjälpmedel.  “Det är bättre att barnen lär sig skriva för hand än att de tvingas till digitalt skrivande”, menar skolministern. “Har man ett digitalt nationellt prov i årskurs tre så riskerar […]

HVB i egen regi eller inte?

Stockholms kommun har valt att starta ett HVB-hem i egen regi. HVB är en förkortning för Hem för vård och boende. Målgruppen är unga som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar – det kan handla om missbruksproblem eller andra sociala problem som gör att barnet måste tas om hand. Somliga barn får […]

Statens ungdomshem fungerar inte 

Lagen om vård av unga (LVU) ger möjlighet för sociala myndigheter att tvångsvårda barn- och unga. Att vården följer de riktlinjer som satts upp borde vara självklart.  Men i Riksrevisionens granskning konstateras att i stort sett ingenting fungerar. Personalen har fel kompetens, interna styrdokument följs inte, vården utvärderas inte och det är otydligt vad vården […]

Ger EU oss någon skattenytta?

Frågan i rubriken tycks kanske konstig – självklart är det väl så. Eller också är det inte så, lite beroende på vad man tycker om EU. Verkligheten är mer komplicerad. Det gott om exempel på att pengar felanvänds i EU – precis som skattepengar felanvänds i Sverige. Ändå vore det kanske ingen bra idé att […]

Återställ sjukförsäkringen – för skattenyttans skull! 

Den tionde juni 2022 gav den förra regeringen utredaren Per Johansson i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2021. Det handlar bland annat om undantag för den skarpa gränsen för hur länge någon kan vara sjukskriven, trots att personen har arbetsförmåga i något annat arbete än sitt nuvarande. Syftet med förändringarna var […]

En bra chef betyder så mycket

Taylorism eller Toyota? Många kommuner mäter på minutbasis vad personalen gör hos de äldre. Men får man ut maximalt genom att rationalisera arbetet enligt Taylors principer eller genom att höja kompetensen och engagemanget hos de anställda? När varje chef tvingas ta hand om 40, ibland upp mot 50, anställda kan Taylorismen te sig lockande. Behövs […]

Enklaste förklaringen till PISA-tappet är den bästa

Uttrycket Ockhams rakkniv härstammar från den engelska franciskanermunken William av Ockham som levde under 1300-talet, även om han själv aldrig formulerade principen i dessa termer. Principen kan sammanfattas som: ”Man ska inte multiplicera entiteter utöver nödvändighet.” I praktiken innebär detta att när man ställs inför flera hypoteser som förklarar samma fenomen, bör man välja den […]

Om kommissionen

Kommissionen för skattenytta har tillkommit på initiativ av Leif Östling, tidigare VD för Scania. Syftet är att skifta fokus i det svenska välståndsbygget genom att undersöka hur vi kan få mer nytta för varje skattekrona. Kommissionen arbetar fristående från politiska partier och olika intressegrupperingar.
Läs mer här.

Vill du stödja Kommissionen?

Kommissionen för Skattenytta tar emot ekonomiskt stöd. Alla insamlade pengar används för Kommissionens löpande verksamhet.
Swishnummer: 1230771758
Bankgiro: 5822-8891
Tack för ditt bidrag!

Press & kontakt

Presskontakt:
Oskar Rådehed 
073-2042303

Följ oss i sociala medier

(c) Kommissionen för Skattenytta 2024

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du cookies.